Nieuws - 1 januari 1970

Compensatieregeling voor alle aio’s

Niet alleen aio’s die zijn begonnen na augustus 2005 komen in aanmerking voor contractverlenging als ze tijdens hun promotieonderzoek zwanger of langdurig ziek worden. Vanaf nu geldt de compensatieregeling voor alle aio’s.

In september kwamen de universiteiten met de bonden een nieuwe CAO overeen. Daarin stond onder meer dat promovendi die na 15 augustus 2005 zijn begonnen en die zwanger of langdurig ziek worden, recht hebben op volledige compensatie voor de tijd dat ze niet aan hun promotieonderzoek hebben kunnen werken. Onduidelijk was toen nog of de regeling ook gold voor aio’s die vóór die tijd waren begonnen. Deze onduidelijkheid is nu weggenomen. Ook zittende aio’s krijgen de zogeheten ‘tijd voor tijd’-compensatie.
Voordat er deze zomer een landelijke regeling kwam, waren Wageningse promovendi overgeleverd aan afspraken die per leerstoelgroep konden verschillen. Zo kon het voorkomen dat een aio die tijdens haar onderzoek zwanger raakte en daardoor tegen het eind van haar vierjarige contract in tijdsnood kwam, daarvoor geen verlenging kreeg.
Niels Olieman van Promové, de vertegenwoordiging van promovendi in de medezeggenschap, reageert opgelucht. ‘We zijn hier een jaar geleden mee begonnen en we zijn blij dat het nu gerepareerd is. We hadden alleen graag gezien dat deze regeling ook meteen voor ouderschapsverlof zou gelden.’ Over deze uitbreiding gaan de promovendi nog in overleg met de raad van bestuur. / JH