Nieuws - 12 december 2013

Communication Services afgeslankt verder

tekst:
Rob Goossens

Afnemende inkomsten en een verouderd dienstenpalet dwingen Communication Services tot een ingrijpende reorganisatie. Het aantal arbeidsplaatsen wordt bijna gehalveerd.

De afdeling communication services (CS), die diensten verricht voor alle onderdelen van Wageningen UR, gaat reorganiseren. De afdeling moet efficiënter gaan werken en beter worden toegerust om vernieuwende vormen van communicatie te kunnen bieden. Bijna de helft (26) van de 55 fte zal daarvoor worden ingeleverd. Dat staat althans in het plan dat op 5 december door de raad van bestuur werd goedgekeurd, maar waarover de medezeggenschap nog een advies moet uitbrengen.


De reorganisatie moet leiden tot een ander type organisatie, legt directeur communicatie Marc Lamers uit. ‘We deden altijd veel in eigen huis. Maar daardoor hebben we de aansluiting gemist met innovatieve vormen van communicatie. Denk aan social media, apps en video.’ Lamers baseert zich op een rapport dat dit jaar werd uitgebracht door een interne commissie waar hij zelf deel van uitmaakte. Daarin werd gesproken over een ‘mismatch’ tussen het aanbod van CS en de vraag uit de organisatie. Daarnaast zijn volgens Lamers de communicatiebudgetten, met name bij DLO, de laatste jaar sterk afgenomen. Met als gevolg dat CS ver in de rode cijfers belandde.


Het nieuwe CS gaat zich vooral toeleggen op advies, projectmanagement en redactie. Overige diensten worden straks geleverd door een ‘flexibele schil’ van externe leveranciers. Lamers verwacht dat de afdeling daardoor de gewenste kwaliteit en creativiteit kan leveren. De medewerkers voor wie in de nieuwe opzet geen plaats is, komen in een herplaatsingstraject. Gedwongen ontslagen sluit Lamers echter niet uit.