Nieuws - 15 januari 2015

'Communicatiewetenschappen moet op de schop'

tekst:
Rob Ramaker

De bacheloropleiding Communicatiewetenschappen (BCW) moet de link met levenswetenschappen centraal gaan stellen. Dat adviseert de opleidingscommissie onder leiding van communicatiehoogleraar Peter Feindt in een verbeterplan.

Door de geringe studentenaanwas dreigde de opleiding afgelopen zomer te sluiten. BCW kreeg toen drie jaar om het tij te keren.

De bacheloropleiding worstelt al sinds de start, negen jaar geleden, met het trekken van voldoende studenten. Slechts één keer trok BCW meer dan twintig eerstejaars, een getal dat Wageningen Universiteit tegenwoordig als kritische ondergrens hanteert. Het huidige collegejaar markeerde een dieptepunt met slechts acht nieuwkomers. Wrang genoeg ligt het gebrek aan belangstelling niet aan de kwaliteit. De Wageningse opleiding voert in de Keuzegids juist de ranglijst aan.

We zijn anders dan andere communicatie-opleidingen
Peter Feindt, hoogleraar Strategische communicatie

De opleidingscommissie denkt meer studenten te trekken door de link met de life sciences meer centraal stellen in het onderwijs. ‘We zijn anders dan andere communicatie-opleidingen’, zegt Feindt. ‘Naast kennis over communicatie bieden we een diepgaande training in een life science vak.’ De bachelor moet de unieke identiteit uitdragen met een nieuwe naam, waarover nog nagedacht wordt.

Het verbeterplan van opleidingscommissie wordt deze week besproken bij het onderwijsinstituut OWI. Daarna gaat het met een advies naar de Raad van Bestuur die naar verwachting snel zal oordelen. Op 1 mei moeten scholieren hun studiekeus doorgeven.

Alles over de overige aanbevelingen in het verbeterplan en de eerdere naamsverandering van BCW lees je in de papieren Resource. Die ligt vanaf vandaag overal in de bakken op Wageningen UR.