Nieuws - 6 februari 2018

Commissie positief over Wagenings onderwijs

tekst:
Albert Sikkema

De internationale visitatiecommissie die vorige week op bezoek was, is positief over de Wageningse onderwijskwaliteit en het kwaliteitszorgsysteem van de universiteit. Dat meldde de commissie in een mondeling advies op 2 februari.

©Jesse Reij

De vijfkoppige commissie, met deskundigen uit het hoger onderwijs in Nederland, Zweden en Oostenrijk, sprak een week lang met zo’n 175 docenten, stafleden en studenten van de universiteit. Over enkele maanden komt de commissie met een schriftelijk advies. Ze brengt haar advies uit aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO), die vervolgens al dan niet de instellingsaccreditatie afgeeft. Een groot deel van de afzonderlijke Wageningse opleidingen wordt later nog apart beoordeeld.

Onderwijscultuur
Net als de eerdere visitatiecommissie in 2012 was ook deze commissie zeer te spreken over de Wageningse onderwijscultuur. Die wordt gekenmerkt door een informeel beleidscircuit, waarin zeer betrokken docenten en studenten hun ideeën kunnen aandragen en bespreken. Door al het onderwijs in één faculteit te hebben, kunnen ook de afzonderlijke opleidingen goed kennis en vakken uitwisselen.

Opleidingsdirecteuren
Toch adviseert de commissie om de positie van de opleidingsdirecteuren te versterken. Door de opleidingsdirecteuren meer respect te geven, kunnen de opleidingscommissies hun rol als countervailing power beter vormgeven, denkt de commissie.

Verder was de visitatiecommissie verbaasd over de titel ‘persoonlijk hoogleraar’, een type hoogleraar dat niet bekend is bij andere universiteiten in binnen- en buitenland. Volgens de commissie moeten die gewoon ‘hoogleraar’ worden genoemd. Het hoofd van de leerstoelgroep kan dan bijvoorbeeld leader of a chair group heten.

Examencommissies
Ook denkt de visitatiecommissie dat de universiteit het aantal examencommissies moet uitbreiden. Deze commissies moeten de kwaliteit van de examens borgen en beoordelen of studenten de eindtermen gehaald hebben. Door de studentengroei wordt het werk van de vier huidige commissies zwaar, constateert de commissie. Ze pleit voor een nieuwe indeling van het aantal examencommissies.