Organisatie - 1 januari 1970

Commissie kritisch over Bedrijfswetenschappen

Het visitatierapport is duidelijk: de universitaire opleidingen Bedrijfswetenschappen moeten stukken beter. Ook de Wageningse opleiding Bedrijfs- en consumentenwetenschappen komt er niet al te best vanaf. Opsplitsing in aparte opleidingen zou hier de afzonderlijke disciplines ten goede komen en ook nog eens meer studenten opleveren, volgens het rapport.

Deze week presenteert de visitatiecommissie Bedrijfswetenschappen haar rapport. Daarin baseert de commissie zich op de zelfstudies van de opleidingen over de periode 1996 tot 2001, en visitaties in 2003. Relevante veranderingen die in de tussenliggende periode hebben plaatsgevonden, zijn daarmee ook meegenomen.
De commissie oordeelt in het rapport scherp over met name de zwaarte van de opleiding en hekelt de '11 - 16 uur mentaliteit' van studenten. Instellingen zouden ter verbetering meer inspirerende docenten, betere voorlichting en meer 'prikkels zoals het bindend studieadvies' moeten aanbieden om studenten te motiveren. Daarnaast zou het zwaartepunt van onderwijsontwikkeling moeten liggen op kwaliteit en niet op kwantitatieve groei. Dit 'opportunistisch gedrag van de universiteiten’ acht de commissie ‘laakbaar'.
Als belangrijkste aanbeveling voor de opleiding Bedrijfs- en consumentenwetenschappen in Wageningen noemt de commissie ‘ontvlechting’ van de twee disciplines. In 2000 is deze opleiding ontstaan door samenvoeging van de studies Economie van landbouw en milieu en Huishoud- en consumentenwetenschappen. Naar het oordeel van de commissie is dit ‘minder gunstig om het kennisdomein van beide disciplines scherp genoeg tot zijn recht te laten komen’. De ontwikkeling van de recent gestarte bacheloropleiding Economie en beleid juicht de commissie dan ook toe. De commissie verwacht zelfs dat Wageningen met ‘een aangescherpte separate profilering van de drie richtingen meer studenten zal trekken dan de huidige gecombineerde opleiding’.
Inhoudelijk is de commissie goed te spreken over de recente opdeling van de leerstof in eenheden van vier studiepunten. Daardoor wordt de leerstof minder verbrokkeld aangeboden en worden leerstoelgroepen ‘gedwongen’ samen te werken, zo stelt zij. De opleiding komt zo ook al tegemoet aan de aanbeveling om de integratie van leerstoelgroepen te bevorderen, die schiet momenteel nog tekort. Het feit dat Wageningen als een van de weinige universiteiten een bachelorscriptie verplicht stelt, krijgt de waardering van de commissie. Wel vindt zij de scripties ‘eenzijdig’ en raadt zij aan ‘goed na te denken of een simpele literatuurscriptie wel voldoende is als afsluitende bachelorscriptie’.
In vergelijking met andere universiteiten scoort het Wageningse Bedrijfs- en consumentenwetenschappen gemiddeld. Alleen de Erasmus Universiteit Rotterdam scoort echt goed, met een fors aantal achten en een negen voor internationalisering. / JH