Nieuws - 12 september 2002

Commissie: Wageningse economie in de lift

Commissie: Wageningse economie in de lift

Een beoordelingscommissie van de vereniging van samenwerkende Nederlandse universiteiten heeft de economen van Wageningen Universiteit een ruime zeven gegeven voor de onderzoekskwaliteit. Wageningen is daarmee een middenmoter onder de Nederlandse universiteiten.

De beoordeling viel wel een stuk beter uit dan die van vijf jaar geleden. Toen kregen de Wageningse economen gemiddeld een 6,3 nu een 7,1. Prof. Arie Oskam, wetenschappelijk directeur van het Mansholtinsituut, is 'redelijk tevreden' over het oordeel van de visitatiecommissie. "Het laat zien dat Wageningse groepen kwalitatief goed op de kaart staan, sommigen zelfs zeer goed, ook ten opzichte van gespecialiseerde faculteiten."

De visitatiecommissie noemt als sterke punten de interdisciplinaire onderzoeksopzet, de samenwerking met het LEI en de nadruk die Wageningen legt op het publiceren in toptijdschriften. Verder looft de commissie de in haar ogen geslaagde reorganisatie van de universiteit.

Zwakke punten van de Wageningse economen zijn de onduidelijke structuur van de onderzoeksprogramma's en de geringe interactie tussen de economische groepen onderling en de andere vakgebieden van Wageningen UR.

Als beste groepen komen uit de bus Bedrijfseconomie (Huirne) en Marktkunde (Pennings). Zij scoren op de vier criteria (kwaliteit, productiviteit, relevantie en levensvatbaarheid) vier maal een acht. De kleine groep Economie van consumenten en huishoudens komt het slechtst uit de bus, vooral omdat de commissie de levensvatbaarheid van dat vakgebied zeer laag inschat.

De visitatiecommissie was zeer te spreken over de kwaliteit van het economisch onderzoek aan Nederlandse universiteiten. De universiteit van Tilburg kwam als beste uit de bus. Bijna alle programma's van die universiteit kregen een tien voor wetenschappelijke kwaliteit. Tilburg scoorde daarmee flink hoger dan de andere grootmacht, Rotterdam. Die haalde net geen zeven (6,93). | K.V.