Nieuws - 1 januari 1970

Commissie Vermeend adviseert tegen volledig leenstelsel

Commissie Vermeend adviseert tegen volledig leenstelsel

Commissie Vermeend adviseert tegen volledig leenstelsel


Het door het Centraal Planbureau gesuggereerde sociaal leenstelsel als
studiefinanciering zet geen zoden aan de dijk. Wat de commissie-Vermeend
betreft is een volledige lening althans niet aan de orde.

Dat valt op te maken uit de witte rook die deze dagen uit de diverse hoger
onderwijskathedralen opstijgt. Officieel zijn de bevindingen van de
Commissie Vermeend nog niet openbaar, maar diverse partijen hebben
vooruitlopend op het onderzoek naar de beste stufivorm alvast hun reactie
geuit.
Vermeend acht het bewezen dat een volledige lening niet wenselijk is. Meer
dan kwart van de middelbare scholieren heeft namelijk aangegeven niet voor
hoger onderwijs te voelen als ze de volledige kosten later moeten
terugbetalen.
Wel concludeert Vermeend dat de student in de toekomst meer en langer
moeten lenen. Op welke wijze dat invulling moet krijgen, is nog
onduidelijk. Bovendien was het niet aan de commissie om dat te bepalen. Die
moest 'slechts' inventariseren welke stelselherzieningen mogelijk zijn. |
HOP