Nieuws - 14 maart 2002

Commentaar: Windmolens

Commentaar: Windmolens

De Tweede Kamer heeft zich uitgesproken tegen plaatsing van windmolens langs de Afsluitdijk. Ze zouden een gevaar zijn voor vogels en het open landschap bederven. De windmolens die al zijn opgericht in Friesland en andere delen van het land zorgen voor steeds meer tegenstand bij de bevolking. Is er nog wel toekomst voor windmolens in Nederland?

Dr Han Lindeboom van Alterra - hij onderzoekt de mogelijkheden voor windmolenparken in Nederland:

"Daar waar je ze nu ziet, is er geen toekomst voor windmolens en daar waar je ze nog niet ziet, is er wel toekomst voor. En dat is in de Noordzee.

Een klein aantal mensen vindt de windmolens mooi om te zien, maar er zijn veel meer verklaarde tegenstanders. Ikzelf wil zo'n gigant ook niet in mijn achtertuin. In Friesland bijvoorbeeld zie je nu bijna op elk boerenerf zo'n windmolen staan. Dat is verschrikkelijk. Het bederft het uitzicht. Ook op Texel is dit het geval. Ook moet je ze niet in de Waddenzee zetten. Er is al besloten om dit niet te doen omdat het gebied een weids natuurreservaat moet blijven.

Waar ik wel wat in zie, is om ze in de Noordzee te zetten. Ok?, ook hier kunnen vogels er last van hebben. Ze kunnen tegen de windmolens aanvliegen. Dit moet je onderzoeken in een proefpark op zee. Dat gaat er waarschijnlijk ook komen. Als blijkt dat de aanvaringen met vogels de spuigaten uit lopen, dan doe je het niet, als het meevalt is het een re?le optie. Want het allergrootste bezwaar tegen windmolens neem je weg. Namelijk dat het ons uitzicht hindert. We moeten ze dus uit het zicht bouwen. Twintig kilometer uit de kust kan je vanaf het strand een honderd meter hoge windmolen nauwelijks meer zien.

Een proefpark op zee is ook een goed idee om de technieken uit te testen. Want je zet niet ??n, twee, drie windmolens op volle zee. In het buitenland gebeurt het al. De Denen hebben ze al in de Oostzee gezet. En ze bouwen ze steeds verder van de kust af.

Natuurlijk komt er ook dan weer protest van natuurorganisaties. Maar je kan je afvragen of dit gerechtvaardigd is. De aanvaringsrisico's moeten in ieder geval gemeten worden.

Ten aanzien van vissen hebben de windmolenparken waarschijnlijk positieve effecten. In en rond het windmolenpark mogen de vissers niet komen en dus haal je de beschadigende effecten van de visserij weg uit het gebied.

Rest nog de vraag of het wel nodig is om windenergie op te wekken in Nederland. Natuurlijk is de hoeveelheid energie die we voor ogen hebben peanuts vergeleken met de totale hoeveelheid energie die we in Nederland gebruiken als je bijvoorbeeld ook de brandstof voor onze auto's meerekent. Dan spreek je over promillen. Maar aan de andere kant kan je met windmolens wel al de energie leveren voor het huishoudelijk elektriciteitsverbruik." | H.B.