Nieuws - 14 februari 2002

Commentaar: Vossenjacht

Commentaar: Vossenjacht

Na jarenlange protesten van natuurorganisaties heeft de overheid vorig jaar besloten de jacht op vossen te verbieden. De jagers mogen alleen in actie komen als is aangetoond dat de vossen schade aanrichten, bijvoorbeeld aan gewassen of kippen. Maar nu is er in politiek Den Haag weer tumult. De VVD wil de Flora- en Faunawet aanpassen om vossen weer gewoon te kunnen bejagen. De partij kan daarbij op steun rekenen van het CDA. Moet de vossenjacht weer geopend worden?

Dr Sip van Wieren, wilddeskundige bij de leerstoelgroep Natuurbeheer van de tropen en ecologie van vertebraten:

"Ik ben ervoor om de letter van de wet serieus te nemen. Ik ben voorstander van zo veel mogelijk natuur. We kunnen in Nederland best samenleven met wilde dieren. Ik vind ook dat je het beetje schade best kan accepteren. Voor de ganzen betalen we ook een miljoen per jaar om de schade die ze aanrichten aan gewassen te vergoeden aan de boeren. Ook in Scandinavi? hebben ze er wat voor over om wolven en beren daar te houden. Die zijn wel een maatje groter, maar ik denk dat we ook voor de vossen wat over kunnen hebben.

Als je de jacht op vossen wil toelaten, moet je eerst de claims goed onderzoeken. Ik vind dat als er daadwerkelijk schade door vossen wordt aangetoond, je de jacht kan toelaten. Maar het probleem is dat er nooit een goed en uitgebreid onderzoek naar is gedaan.

Het is altijd een vervelende discussie in Nederland over de vossen. De wereld is in twee kampen verdeeld: de jagers en de natuurbeschermers. Hun mening ligt altijd vast en er wordt meer geroepen dan dat er vaststaat. Er zijn soms wel aanwijzingen dat vossen kippen of weidevogels aanvallen, maar er zijn geen harde bewijzen. In de blaadjes van de Koninklijke Jagersvereniging verschijnen vaak verhalen daarover, maar dit zijn gekleurde meningen.

Wat nu meespeelt, is dat de VVD onder haar leden veel jagers heeft. Nu de Flora- en Faunawet binnenkort officieel van kracht wordt, wordt er logischerwijs weer veel geroepen.

Er zijn ontwikkelingen die de aandacht voor vossen vergroten. Er is een tijd geweest dat Nederland arm was aan wild. In de afgelopen decennia zijn de vossen een opmars begonnen en hebben grote gebieden gekoloniseerd. Je vindt ze bijvoorbeeld in de duingebieden maar ook bij het Lauwersmeer. Ze zitten nu overal. Dat valt op. Tegelijkertijd is de jacht door de jaren heen minder geworden. Daardoor neemt de kans op contact met de mens toe.

Voordat je gaat schieten, moet je wel je claim onderbouwen. En als het de jagers er niet om gaat om de schade door vossen te beperken, maar gewoon om het plezier van de jacht, moet je je realiseren dat er nog genoeg dieren zijn die jagers wel mogen schieten. Zoals de wilde eend, het konijn, de haas en houtduif. En het aantal van deze dieren dat geschoten mag worden is in de loop der jaren ongeveer hetzelfde gebleven." | H.B.