Nieuws - 30 mei 2002

Commentaar: Uitbestedingswaan

Commentaar: Uitbestedingswaan

U heeft er niets van gemerkt, maar de telefoon op uw bureau is het afgelopen jaar tachtig procent duurder geworden. Wageningen UR geeft na de uitbesteding haast twee maal zo veel uit voor de telefoon, zonder dat u daar als gebruiker ook maar iets voor terugkrijgt.

Hoe heeft de raad van bestuur ooit kunnen besluiten tot de uitbesteding die zoveel duurder uitpakte? De accountants die de uitbesteding vorig jaar doorlichtten, constateren dat de raad van bestuur niet goed was ingelicht over de gevolgen van de uitbesteding. Dat kwam onder andere door de strijd die in 2000 werd gevoerd tussen de ICT-afdelingen van DLO en de universiteit. DLO had al in 1999 besloten dat zij het beheer van de telefooncentrale aan KPN wilde uitbesteden. De universiteit was niet bij dat besluit betrokken. Critici van de plannen uit de universiteit werden door de beslissers van DLO gezien als lastige dwarsliggers. Argumenten tegen de plannen, steekhoudend of niet, werden daardoor niet gewogen bij de uitbesteding. "Er was geen ruimte voor enige discussie over het principebesluit voor aanbesteding", constateert het rapport.

Het probleem lag echter niet alleen bij ruzi?nde afdelingen van het Facilitair Bedrijf. De vraag is of de raad van bestuur slecht nieuws over de uitbesteding wel wilde horen. Core business was het toverwoord en het bestuur was er twee jaar geleden heilig van overtuigd dat uitbesteden altijd voordeliger uit zou pakken dan het in eigen beheer uitvoeren van diensten. Het geloof in de wonderbare uitbesteding was zo sterk dat een gedegen financi?le onderbouwing onnodig was. Peter Booman, toen interim directeur van het Facilitair Bedrijf, stelde bij de reorganisatie van het FB dat diensten best wat duurder mochten worden door de uitbesteding. Minder mensen in dienst betekende tenslotte minder overhead van afdelingen zoals personeelszaken. Hoeveel daarmee werkelijk bespaard kon worden, was niet duidelijk, maar de precieze getallen deden er ook niet zoveel toe. Uitbesteden moest, want de kantine en schoonmaak waren geen core business van Wageningen UR.

Op dit moment werkt het Facilitair Bedrijf aan de uitbesteding van de huishoudelijke dienst en de kantines. De les uit de mislukte uitbesteding van de telefonie moet zijn dat een gedegen financi?le onderbouwing nodig is. Daarbij mag de conclusie dat uitbesteden de beste optie is, niet tevoren vaststaan. Als een cateraar duurder is, moeten de kantinedames gewoon in dienst blijven van Wageningen UR.

Korn? Versluis