Nieuws - 6 juni 2002

Commentaar: Studentenraad onzichtbaar

Commentaar: Studentenraad onzichtbaar

Voor veel studenten is de studentenraad een grote onbekende. Slechts een enkeling weet waar de vergaderstudenten zich mee bezighouden. Afgelopen week bleek weer eens waarom: de studentenraad lijkt al blij dat ze met het college van bestuur mag praten en bekommert zich niet over de resultaten.

Nog steeds is er ??n zetel vacant in de studentenraad, na een niet al te glorieus verlopen wervingsactie. Dat kan niet alleen te wijten zijn aan studenten die het te druk hebben om iets naast hun studie te doen. Ook de gebrekkige slagvaardigheid, en daarmee onzichtbaarheid van de studentenraad is daar waarschijnlijk debet aan.

Het informeel overleg van 31 mei, waarin een nota werd besproken over de gevolgen van vierpuntsvakken op het onderwijs, is daarvan een voorbeeld. De studentenraad weet heel wat negatieve resultaten te benoemen: hertentamens zijn moeilijk te halen wanneer je twaalf punten in een blok moet doen in plaats van acht. Achterblijvers lopen hun achterstand daardoor moeilijk in. Daarnaast is het volgen van een ander vak naast het reguliere programma bijna onmogelijk en op veel vakgebieden zijn minder verschillende vakken beschikbaar. De vrijekeuzeruimte, een uithangbord van Wageningen, is daarmee onder druk komen te staan. Gevolgen van nieuw onderwijsbeleid waar studenten direct last van ondervinden. Een kans voor de studentenraad om haar nut te bewijzen dus.

Het overleg levert echter geen enkel concreet resultaat op. Volgens Bart de Koning (PSF) zijn 'gedachten uitgewisseld' en zal Speelman in de toekomst 'rekening houden met' wat besproken is. Bovendien wacht de studentenraad nog op een offici?le reactie en zullen er, aldus De Koning, in de toekomst vanzelf weer nieuwe vakken komen. Daarmee is de studentenraad volgens De Koning 'voorlopig klaar'.

Lorens Habing, voorzitter van de studentenraad, benadrukt dat een dergelijk overleg niet vreemd is. "Het is een strategie die je kiest. Je moet eerst wederzijds begrip kweken. Speelman heeft uitgelegd hoe het college tot de keuze van het systeem met vierpuntsvakken is gekomen. Een verandering hierin kost veel tijd."

Het vervolg van zo'n informeel overleg is volgens Habing voor rekening van de studentenraad. "De raad zal de uitkomst van het overleg moeten oppakken, de antwoorden liggen niet ??n, twee, drie klaar."

De studentenraad en het college van bestuur hebben fijn van gedachten gewisseld, maar conclusies blijven uit. Als de studentenraad betekenis wil hebben voor de studenten, is meepraten alleen niet genoeg. De raad moet ervoor zorgen dat het college van bestuur echt iets doet aan de problemen van de studenten.

Arin van Zee