Nieuws - 27 september 2001

Commentaar: LTO in de puberteit

Commentaar: LTO in de puberteit

Staatssecretaris Geke Faber mag de vakbeurs Groot Groen 2001 niet openen, vindt de Land- en Tuinbouworganisatie LTO-Nederland. LTO ziet zich ook niet meer geroepen met Faber te overleggen over de bestrijdingsmiddelen, want daar komt toch niets meer uit. Faber mag, zo schreef een dagblad, van LTO 'de bloemetjes gaan watergeven, als ze dat tenminste kan'. Jarenlang stelde LTO zich uitdrukkelijk naast het landbouwministerie op. Nu doet de landbouworganisatie uitspraken waar een recalcitrante puber zich niet voor hoeft te schamen. Wat is er aan de hand?

Dr. ir. Eric Hees, in 2000 gepromoveerd bij prof. dr. ir. Jan Douwe van der Ploeg, nu verbonden aan het Centrum voor Landbouw en Milieu:

"De emoties die LTO uitspreekt leven nu eenmaal onder boeren. Vroeger vond je ze vooral bij een kleine groep boeren die faliekant tegen de ontwikkelingen is en ook alles aangrijpt om die te saboteren. Maar de laatste tijd vind je ze bij alle lagen van de boerenstand. Zelfs bij de pioniers, die biologisch zijn gaan produceren en experimenteren met streekproducten en verkoop via de winkel-aan-huis. Wat er nu in de landbouw gebeurt, is zo frustrerend dat zelfs die groep voortrekkers zich aangesproken voelt. En boos, soms heel erg boos, is.

Die emoties komen natuurlijk ergens vandaan. Boeren voelen zich teleurgesteld. Dat is niet nieuw. De relatie tussen boeren en LNV is al jaren gespannen. Niet alleen tussen de kleine groep dwarsliggers, maar ook tussen de vernieuwers en LNV heeft het nooit geboterd. LNV heeft altijd moeite gehad met initiatieven die niet precies in Haagse kaders passen.

Wat nieuw is, is dat Faber en Brinkhorst nadrukkelijk geen landbouwmensen zijn. Kijk, Gerrit Braks was ook niet altijd even populair onder de boeren. "Hij is keihard", zeiden ze dan. "Maar hij wel ??n van ons." Dat wij-voor-de-landbouw-gevoel is bij deze bestuurders helemaal weg. Daarom voelen veel boeren zich verlaten.

LTO pakt die signalen op en past zijn retoriek aan. Daarbij speelt natuurlijk mee dat LTO te maken heeft met een teruglopend ledenaantal en zo de achterban aan zich wil binden. Maar er is meer aan de hand. Kijk maar naar hoe laconiek Brinkhorst en Faber onder al die harde woorden en krachtige gebaren blijven. Ik geloof ook niet dat LTO werkelijk wakker ligt van wat LNV doet.

Ik denk dat LTO LNV al heeft afgeschreven en er min of meer van uitgaat dat LNV in de volgende regeringsperiode verdwijnt. Daarom werkt de organisatie zo hard aan nieuwe contacten met consumenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties. LTO gaat de samenleving in en bereidt zich voor op een toekomst waarin de landbouw zijn aparte status verliest, en een economische branche als alle andere wordt. Zonder eigen ministerie. Nou ja. Ik denk niet dat LTO of de landbouw daar slechter van hoeft te worden." | W.K.