Nieuws - 1 januari 1970

Commentaar: Grijs water

Commentaar: Grijs water

Commentaar: Grijs water


‘Experiment grijs water is mislukt’ kopte De Volkskrant maandag 27 januari.
De belangenorganisatie voor Nederlandse waterbedrijven ziet geen heil meer
in gescheiden systemen voor drink- en huishoudwater. Het systeem is volgens
de waterbedrijven te duur, en levert nauwelijks milieuwinst op. Daarbij
komt dat het wel gevaren oplevert voor de volksgezondheid.
Waterleidingbedrijf Hydron stopte bijvoorbeeld met de levering van
huishoudwater aan de Utrechte nieuwbouwwijk Leidsche Rijn nadat gebleken
was dat de aansluitingen voor schoon en grijswater verwisseld waren.
Voortaan alleen nog maar wit water?

Dr Grietje Zeeman, milieutechnoloog Wageningen Universiteit, onderzoekt de
mogelijkheden van grijs water,

,,Het lijkt erop dat we in Nederland helemaal geen risico’s meer durven
accepteren. We gaan wel naar het buitenland waar de waterkwaliteit ver
beneden het Nederlandse peil ligt, maar accepteren thuis niets. De normen
voor huishoudwater zijn bijna net zo streng als die voor drinkwater. Dan is
het natuurlijk niet zo verwonderlijk dat er nauwelijks milieuvoordelen te
halen zijn.’’
,,Ik vind ook niet dat de verkeerde aansluitingen een reden mogen zijn om
de projecten af te schieten. Dat zijn gewoon domme fouten die je heel
makkelijk kunt voorkomen. Je kunt testen of het goede water uit de kraan
komt door een kleurstofje aan het water toe te voegen. Het is flauwekul om
de experimenten op zulke stommiteiten af te rekenen.’’
,,Wel is het zo dat we eens goed moeten kijken naar de plaatsen waar we het
huishoudwater toepassen. De grootste milieuwinst is te boeken in gebieden
waar verdroging een probleem is en waar grondwater wordt gebruikt als
drinkwater. In de randstad wordt gezuiverd oppervlaktewater gebruikt, het
milieu schiet er waarschijnlijk niet veel mee op als je dat vervangt door
tweede kwaliteit gezuiverd water. In gebieden waar verdroging een probleem
is zoals Brabant is dat anders. Daar spaar je grondwater als je
oppervlaktewater gebruikt. Verder zou er nog eens goed naar de
kwaliteitsnormen van het huishoudwater gekeken moeten worden. Als die zo
streng blijven is de milieuwinst waarschijnlijk beperkt, omdat je het water
dan bijna net zo moet zuiveren drinkwater.’’
,,Er is overigens wat verwarring in het spraakgebruik over grijs water.
Waar de koppenmaker van de Volkskrant spreekt over grijs water spreken wij
over tweede kwaliteit water. Als wij het over grijs water hebben, praten we
over gezuiverd huishoudwater dat we hergebruiken. Dat is een ander verhaal.
Daarmee verbruik je dus niet alleen minder grondwater, maar zorg je er ook
voor dat mensen minder water verbruiken. Zo zorg je er dus ook voor dat er
minder water door het riool naar de waterzuivering moet en bespaar je
energie.’’
,,Wij doen met geld van het EET-programma (Economie, ecologie en
technologie, red.) onderzoek naar de mogelijkheden van zulke systemen. We
hebben hier bijvoorbeeld een vacuümtoilet dat per spoelbeurt maar 1 liter
water gebruikt in plaats van de zes tot acht die een gewoon toilet
verbruikt. In de Wageningse wijk Rustenburg gaan we experimenteren met een
systeemconcept waarbij het water uit het toilet, het zwarte water, naar een
vergistingstank wordt geleid, zodat we er methaangas uit kunnen winnen. Het
overige, grijze water, gaan we ter plekke zuiveren.’’ | K.V.