Wetenschap - 25 april 2002

Commentaar: Brinkhorst

Commentaar: Brinkhorst

Drie jaar heeft Laurens Jan Brinkhorst de scepter gezwaaid in agrarisch Nederland. De minister haalde zich meer dan zijn voorgangers de woede van de boeren op de hals. 'Brinkhorst moordenaar' stond te lezen op borden in de weilanden. Hoe kijkt u terug op de ambtsperiode van Brinkhorst?

Prof. Arie Oskam, hoogleraar agrarische economie en plattelandsbeleid:

"Brinkhorst is er in ieder geval in geslaagd het vastgelopen mestbeleid los te trekken. Dat vind ik een grote verdienste. Het milieubeleid zat helemaal vast voordat hij aangesteld werd, nu is er duidelijk weer beweging.

Maar nog belangrijker is dat hij geprobeerd heeft de landbouw weer in een maatschappelijk perspectief te plaatsen. Daar is hij redelijk in geslaagd denk ik. Brinkhorst heeft de cultuurshock die Van Aartsen al eerder had ingezet, voortvarend voortgezet.

Ik vind dan ook dat hij het best gescoord heeft met de nota Voedsel en Groen, waarin hij voedsel en de omgeving centraal stelt in het beleid van het ministerie, en dus niet de landbouw en het platteland zoals de boeren dat ervaren. Dat was natuurlijk hoogstnoodzakelijk. Pieter Vereijken heeft dat vorige week in Wb ook nog eens naar voren gebracht. De consumenten moeten meer centraal staan in het beleid.

Onder de boeren heeft Brinkhorst daarmee veel aanhang verloren. Hij was geen boerenminister zoals Braks, die sprak als boerenzoon. Brinkhorst bleef een geleerde. Veel boeren zijn erg verontwaardigd over het beleid, maar ik denk dat een deel van de boeren met een moderne visie op de landbouw ook wel waardering voor hem hebben. Bovendien is het ook niet zo dat het een taak van de minister is om de boeren te vriend te houden. Ik vind dat je als minister staat voor het nationaal belang, niet voor het belang van een klein deel van de samenleving.

Waar Brinkhorst naar mijn mening minder gelukkig heeft geopereerd, is in Brussel. Daar heeft hij zo nu en dan wel wat schade opgelopen. Tijdens de BSE-crisis heeft hij daar bijvoorbeeld nogal principi?le standpunten ingenomen. BSE was geen Europees probleem, maar een probleem voor Frankrijk en Engeland. Daar is hij op afgerekend toen Nederland in problemen kwam door MKZ. Toen hij wilde gaan enten, had hij de steun van de andere landen nodig, maar die heeft hij niet gekregen. Als Brinkhorst zich tijdens de BSE-crisis soepeler had opgesteld, hadden de andere landen meer met hem meegedacht. Ik weet niet helemaal zeker of Brinkhorst het ook als een nederlaag heeft gezien, het zou best eens kunnen dat het ministerie Brussel heeft gebruikt om het vuile werk op te knappen. Dat zie je tenslotte wel vaker gebeuren.

Alles overziend ben ik wel positief over de prestaties van Brinkhorst." | K.V.