Nieuws - 1 januari 1970

Combinatie bestrijdingsmethoden ongunstig

Combinatie bestrijdingsmethoden ongunstig

Combinatie bestrijdingsmethoden ongunstig

Een combinatie van twee manieren om het gebruik van bestrijdingsmiddelen te verminderen heeft niet altijd een positief effect, zo blijkt uit literatuuronderzoek van het Praktijkonderzoek voor de Akkerbouw en de Vollegrondsgroenteteelt (PAV) in Lelystad. De drift van middelen naar de sloot is te beperken met driftarme spuitdoppen. In dit type dop ontstaan grotere druppels van het te spuiten middel en grote druppels verwaaien minder gemakkelijk dan fijne nevels. Daarnaast is het gebruik en daarmee ook de emissie van het middel te verminderen door lage doseringen toe te passen. Maar de twee methoden tegelijk toepassen, vermindert de effectiviteit van de bestrijding van onkruid

Driftarme doppen zijn tot dertig procent minder effectief. Dat komt doordat ze voornamelijk grovere druppels geven die minder goed hechten aan het blad. Die verminderde effectiviteit is echter alleen zichtbaar bij lage doseringen. In de praktijk wordt boeren vaak geadviseerd om hogere doseringen te gebruiken dan strikt noodzakelijk is, waardoor de verminderde effectiviteit niet tot uiting komt

Wat nu de beste manier is om de emissie te verminderen is niet bekend. Dit jaar bekijkt het PAV of het toevoegen van hulpstoffen het negatieve effect van spuitdoppen kan verminderen. L.N

:Naam Herman Vermeer, 37 jaar

:Instituut Praktijkonderzoek Varkenshouderij (PV) in Rosmalen

:Voorgeschiedenis Vanaf 1986, na het afstuderen (LUW), twee jaar onderzoek gedaan naar huisvesting van kalveren bij het toenmalige Instituut voor Veeteeltkundig Onderzoek. Sinds 1988 werkzaam bij het PV, eerst twee jaar op het gebied van reproductie, sinds 1990 op het gebied van welzijn en huisvesting. Tot en met vorig jaar onderzoek naar groepshuisvesting voor zeugen

:Favoriete project Biologische en scharrelvarkenshouderij

:Budget Circa twee miljoen voor twee 340 drie jaar (inclusief bouw accommodatie)

:Looptijd Vijf 340 zes jaar, met daarna weer verlenging

:Financiers LNV, Productschappen voor Vee, Vlees en Eieren, provincies en regionale landbouworganisaties

:Partners Organisaties rondom biologische en scharrelvarkenshouderij zoals de Dierenbescherming, Biologica, Skal, mengvoerindustrie, Dienst Landbouwvoorlichting

We doen op het Varkensproefbedrijf in Raalte al zo'n tien jaar onderzoek naar scharrelvarkenshouderij. Deze eenheid scharrelvarkens breiden we uit en we starten een biologische eenheid. We zijn net begonnen met de verbouw en nieuwbouw van het proefbedrijf. De biologische varkenshouderij is erg klein, zo'n dertig tot veertig varkenshouders, en er is te weinig kennis beschikbaar voor varkenshouders met omschakelplannen. Er bestaan al lang plannen om hier via onderzoek een bijdrage aan te leveren, in ieder geval al voordat de varkenspest uitbrak. Wel heeft de uitbraak de financiering van het onderzoek een duwtje in de rug gegeven, doordat er meer discussie kwam over de varkenshuisvesting.

In het praktijkonderzoek bekijken we alle aspecten van een systeem. We kijken naar het milieu, bijvoorbeeld naar de ammoniakemissie en de mineralenbalans. Verder bekijken we de huisvesting in combinatie met klimaat, arbeidsomstandigheden en welzijn. De nieuwe stallen voor de biologische varkenshouderij zijn opener dan een gangbare stal omdat de varkens naar buiten kunnen, deels ook met weidegang. Daardoor wordt de hygiƫne belangrijker, want in zo'n open systeem is de infectiedruk groter. De dieren hebben bovendien contact met vogels en andere dieren die ziektekiemen kunnen overdragen. Daarnaast betekent het gebruik van stro dat het reinigen van de stal moeilijker wordt.

Het biologische deel van het onderzoek begint op zijn vroegst in 2001. De bouw van de stallen is over een jaar gereed. Daarna moeten we nog varkens in het systeem brengen en dan duurt het zeker een jaar voordat mens en dier gewend zijn en het hele systeem goed draait. Al het onderzoek zal binnen het bedrijfssysteem plaatsvinden. Wel kunnen we dan in verschillende afdelingen vergelijkend onderzoek doen, bijvoorbeeld naar de effecten van twee soorten voer. De exacte invulling van het onderzoek gebeurt de komende jaren. L.N., foto G.A