Wetenschap - 25 juli 2002

Column: Werkplezier

Column: Werkplezier

De 25 van Dijkhuizen weten nu eindelijk waar ze aan toe zijn. Onze 'topdogs' moeten van de voorzitter de mens weer centraal stellen en niet de procedure. Want als mannen en vooral vrouwen centraal staan dan zal dat het werkplezier en de arbeidsvreugde vergroten. Dat is heel goed gezien, want het is duidelijk wat er gebeurt met organisaties waarin de mens niet meer centraal staat en waar het werkplezier ontbreekt. Die krijgen het heel moeilijk, die zinken weg in het moeras, die gaan eraan. Dat hebben we bij Paars gezien. Daar is helemaal niks meer van over. Dat zagen wij ook bij de machinisten van de NS en hun rondje om kerk. Dat merken we dagelijks aan de bitse verpleegster, de kribbige dokters, de zure leraren en de mopperende schooljuffrouwen. Daar is de lol weg, die zien het niet meer zitten.

Daarom is het goed dat de raad van bestuur van Wageningen UR op geheel eigen wijze aan 'verleuking' gaat doen. De plannen liggen klaar. Allereerst worden er grappenmakers ingehuurd, die ervoor moeten zorgen dat vertrekkende staffunctionarissen met een glimlach hun ontslagbrief zullen openen en met een opgelucht gemoed een nieuwe uitdaging tegemoet zullen gaan. Het zullen er velen zijn, want minstens drieduizend werknemers en niet 1550, zoals het hoofdgebouw ons wil doen laten geloven, houden zich niet direct met onderwijs en/of onderzoek bezig.

Ook zullen andere komedianten ertoe bijdragen dat vele mannen en een enkele vrouw van het eerste echelon, die de streefcijfers over studentenaantallen en de DLO-omzet zeker niet zullen halen, zonder ingewikkelde juridische procedures en afkoopsommen vrijwillig en blijmoedig de laan uitgaan. Blijmoedig, want om dergelijke kanjers zit ons bedrijfsleven te springen. Daarnaast zullen visionairs, die per definitie ontroerend grappig zijn - denk maar aan de Rabbinges (de politici moeten we overtuigen, met uitzondering van de Eerste Kamerleden van de PvdA), de Vereijkens (alle boeren het land uit, behalve Vereijken) en de Van Bruchems (de milieuproblemen in de landbouw zijn eenvoudig oplosbaar, behalve voor Van Bruchem) - ons helpen de juiste weg wijzen. Dat is broodnodig, omdat we nu in de krant moeten lezen waarheen de weg van Winny de Jong of Wien van den Brink leidt. Dat moeten we niet meer doen, we moeten ze voor zijn. Als Winny en Wien eraan denken, moeten wij het al op papier hebben staan.

En daar laten we het niet bij. Het wordt in Wageningen en wijde omgeving nog veel leuker, want het grappigste is dat de voorzitter van de raad van bestuur, die ontzettend veel van dierziekten af weet, vindt dat we door de 'verleuking' bijna allemaal beter kunnen worden. Het staat als een paal boven water dat door de verhoging van de arbeidsvreugde het ziekteverzuim kan worden teruggebracht van zes naar twee procent en dat is pas echt lachen. Daarom ben ik zo gelukkig met de voorgenomen 'verleuking'. Het resultaat mag er zijn. Nooit meer ziek en altijd fluitend naar het werk.

Kees de Hoog