Nieuws - 1 januari 1970

Column: Wageningen in 2003

Column: Wageningen in 2003

Column: Wageningen in 2003


Januari. De woordvoerder van het college van bestuur ontkent dat er met de
demissionaire minister van Justitie Donner onderhandelingen zijn gevoerd
over de verkoop van het hoofdgebouw aan de dienst gevangenissen en
inrichtingen. Burgemeester Faber verklaart dat er wel onderhandelingen zijn
geweest over de herinrichting van de Costerweg, maar dat gelet op haar
bestuurlijke positie hierover aan de pers geen nadere mededelingen gedaan
kunnen worden.
Februari. De inschrijving van VWO-studenten loopt weer terug. De actie
'laat Uw kids studeren, laat ze tussen de planten en de dieren gaan leren'
is niet aangeslagen bij middelbare scholieren, omdat planten en dieren niet
meer 'cool' of 'vet' zijn. Maart. Het eten van veel fruit is volgens
onderzoekers van de Wageningen Universiteit en de Universiteit van
Bobadilla (Bolivia) minder gezond dan wordt gezegd. De onderzoekers wijzen
erop dat het eten van kersen zelfs schadelijk is voor de volksgezondheid.
Veeger deelt in het Wb mee dat vanuit de biochemie bezien het onderzoek
waardeloos is en dat het gevaar vooral schuilt in de pit, want die kan het
gebit ernstig beschadigen.
April. De nieuwe minister van LNV mevrouw Ross-Van Dorp verklaart in Nova
dat het vertrek van haar voorganger Veerman niet samenhangt met politieke
manipulaties van de kleine natuurlobby binnen de fractie van het CDA, maar
aan natuurlijk verloop binnen de partij moet worden toegeschreven. Minister-
president Stekelenburg zegt er tegenaan te zullen gaan.
Mei. Het college van bestuur erkent dat de beheersing van de Engelse taal
bij docenten en buitenlandse studenten nog niet optimaal is. Het college
beraadt zich op het verzoek van Rabbinge om gebarentaal in de masters toe
te staan.
Juni. Volgens berichten in Gelderse pers onderhandelt de kersverse eigenaar
van Hotel de Wereld met Willem van der Valk jr. over een verkoop. Tegen
Omroep Gelderland verklaarde hij: "Drie sterren is mooi, maar geld is
beter."
Juli. Erica Terpstra zegt de feestelijke opening van de zorgboerderij
Minderhoudhoeve af, omdat ‘zorg niet past bij de waardigheid van een
kamerlid’. Bij Barend en Van Dorp zegt zij haar uitspraak te betreuren en
schrijft die toe aan oververmoeidheid door het volgen een afslankprogramma.
Augustus. Uit een publicatie van Wageningse onderzoekers en de universiteit
van Ricardos (Brazilië) blijkt dat het eten van komkommers slecht is voor
de gezondheid. Rietjens zegt dat de onderzoekers de principes van de
'komkommer make up' niet beheersen en daarom eten en smeren door elkaar
halen.
September. De hittegolf, die Europa al wekenlang teistert, wijst op een
ingrijpende klimaatverandering. Milieu-econoom Van Ierland zegt dat de
vervuiling van het milieu door het dragen van zeer weinig kledingstukken
sterk zal verminderen.
Oktober. De Amerikaanse ambassadeur verklaart dat de samenwerking met
Wageningen in gevaar als er in de kantines geen 'genfood' meer te
verkrijgen is.
November. Oud-minister Veerman zegt dat als Prodi hem naar Brussel roept
hij geen neen kan zeggen.
December. Vice-premier Balkenende verklaart dat hij er geen bezwaar tegen
heeft om in de Wageningse cursus 'inburgering voor Chinese studenten' de
roerganger van Nederland te worden genoemd. Ook Mao had volgens de vice-
premier vele waarden en normen.

Kees de Hoog