Wetenschap - 20 december 2001

Column: Verjagen

Column: Verjagen

Er gloort hoop aan de horizon want vlak voor oud en nieuw hebben Brinkhorst c.s. en Wageningen UR een gloednieuw beleid ontwikkeld, waar iedereen die wat te zeggen heeft over de landbouw en de natuur zich eindelijk in kan vinden. Wij gaan met zijn allen van alles en nog wat verjagen.

Ons College van Bestuur gaat de allertraagste studenten verjagen. Dat is heel goed. Dan komen er plaatsen en kamers vrij voor watervlugge Chinezen en snelle Brazilianen en misschien wel voor leergierige Noord-Koreanen. Koreanen, die geen sikkepit van het watermanagement weten, maar volgens eigen zeggen wel veel expertise hebben op het gebied van de landbouw en de geneeskunde. Daar zitten we op te wachten, dat hebben we nodig. Dat is goed voor onze boeren en voor de wachtlijsten van Borst. En als alle luiwammesen verjaagd zijn, wordt er weer ruimte geschapen, zoals onze rector zelf zegt, voor studenten met hun hart op de goede plaats, studenten met een gezond verstand en studenten die van aanpakken weten. Weg dus met de kneuzen die op hun kamer zitten te kniezen, omdat zij moeders pappot maar niet kunnen vergeten en daarom de broodnodige studiepunten niet halen.

Alterra heeft het ook door dat het een veel beter beleid is om te verjagen dan te verplaatsen. Zij halen zelfs een soort ethiek van stal om dassen langs de A 73 niet te vangen en te verplaatsen, maar om hun burchten te verstoren en te vernietigen. Knuppel ze maar weg, sla ze uit hun burchten, want er zijn genoeg dassen elders in het Limburgse en anders worden ze toch doodgereden. Wellicht is het nog beter om gelijk ook maar die lastige korenwolven te verjagen, want in diergaarde Blijdorp zijn er van deze soort nu meer dan genoeg gefokt. De hagedissen en de salamanders dienen natuurlijk ook verjaagd te worden, want een spoorlijn en een bedrijvenpark past toch veel beter in het landschap van ondernemend Nederland, dan het kruipend ongedierte. Bovendien zitten onze herbaria toch al propvol met deze lastposten.

Belangrijk is ook dat Brinkhorst krachtig en energiek blijft doorgaan met het verjagen van de boeren en de tuinders. Het is prima dat de boeren stoppen of naar Polen of Hongarije vertrekken. Dan kan de economische elite eindelijk hun welverdiende plaats op het ontboerde platteland innemen en de grond opkopen die ze met hard werken en slim beleggen hebben verdiend. Dan zijn de nieuwe rijken niet meer aangewezen op Wassenaar of Aerdenhout en zijn ze niet meer gedwongen om naast een bierbrouwer, een grootgrutter of een ex-bewindsman te wonen. Verjagen is ook voor de landbouw goed. Want er komt ook ruimte vrij voor de grootste boeren om gemodificeerde producten te verbouwen en dan kunnen we weer helemaal de concurrentie op de wereldmarkt aan. Daarom is het heel goed dat Schnabel een echt onderzoek mag gaan doen om de definitieve oplossing te vinden om boeren van hun land en uit Nederland te verjagen. Kortom het jachtseizoen is bij LNV en Wageningen UR vanaf heden geopend.

Kees de Hoog