Nieuws - 18 juni 2015

Column: Mannenquotum

tekst:
Stijn van Gils

Ik pleit voor een hard minimumpercentage mannen op hoge academische functies. Of ik bang ben voor een vrouwenvloedgolf nu Louise Fresco aan het roer staat? Welnee.

Nederland is een dieptepunt als het gaat om vrouwelijke hoogleraren en binnen dat land bungelt Wageningen onderaan. Ook dit jaar gingen de meeste Wageningse Vidi- en Vicibeurzen weer gewoon naar mannen. Praktisch zal een mannenquotum niets veranderen. Het gaat om het principe.

Mannen hebben karaktereigenschappen die belangrijk zijn voor de wetenschap. Zoals egoisme, narcisme en dominantie. Sorry dat ik het zeg, maar vrouwen schieten daarin toch wel een beetje tekort. Zo ben ik tijdens een experiment veelvuldig geadviseerd door een vrouwelijke postdoc. Echt, ze heeft niet eens een coauteurschap gesuggereerd. Ook vragen vrouwelijke collega’s veel vaker hoe het met me gaat en nemen ze de tijd om een eerlijk antwoord af te wachten. Zonde. Sterker, het is een regelrechte spilzucht van onderzoeksgeld; die tijd hadden ze ook kunnen gebruiken om eigen publicaties te schrijven. En dan heb ik nog niets gezegd over al die zorgen om pijntjes bij de kinderen.

Mannen daarentegen zijn een stuk gedisciplineerder. Die vertellen ’s ochtends dat ze weer
gaan overwerken. ‘Dat scheelt, want dan kom ik later thuis en hoef ik de jongens niet naar
bed te brengen.’ Kijk, daar heeft de wetenschap wat aan.

Met een mannenquotum doen we recht aan deze mannelijke vaardigheden, mochten ze onverhoopt ooit in de verdrukking komen. Natuurlijk, vrouwen zijn soms ook wel handig in de wetenschap. Dus een vrouwenquotum voeren we ook maar meteen in.

Stijn van Gils (28) doet promotieonderzoek naar ecosysteemdiensten in de landbouw. Wageningen is voor hem zowel een droom als deceptie. Maandelijks beschrijft hij zijn worsteling met het systeem wetenschap.