Nieuws - 10 maart 2016

Column: Maatschappelijke bijsluiter

Achter elk voedingsmiddel zit een verhaal. Daarom zou er bij elk voedingsmiddel een ‘maatschappelijke bijsluiter’ moeten zitten om iedereen te vertellen wat de hoofd- en bijeffecten van dat voedingsmiddel zijn. Net als bij geneesmiddelen en financiële producten, maar dan uitgebreid met de effecten op de maatschappij.

Koop je reguliere melk, dan koop je een zuiveldrank waarvan de kwaliteit steeds meer omstreden is. Die drank is rijk aan calcium, maar de verhouding tussen verschillende omegavetzuren kan beter en als het verhaal over A2-melk klopt, is dat een bom onder de gezondheidsclaim op melk. Maar buiten dat: bij elke aankoop van reguliere melk stimuleer je de vervuiling van het oppervlaktewater, jaag je boeren nog meer in de schulden, stuur je meer broeikasgassen de lucht in, geef je grutto's en kieviten nog minder kans om eieren uit te broeden, bezorg je koeien een kortere levensduur en veroorzaak je het euthanaseren van ‘overtollige’ stierkalfjes. We noemen het netjes euthanaseren, maar eigenlijk is het: het simpelweg doden van kalfjes omdat ze geen economisch gewin geven.

halfvolle-melk-Campina-1-liter1.jpg

Sinds het afschaffen van het melkquotum in april 2015 zijn melkveehouders flink meer koeien gaan houden, met alle nadelen van dien. De enige die er wel bij vaart, is FrieslandCampina. Overproductie drukt de inkoopprijs, terwijl de consumentenprijzen niet dalen. 2015 was het beste jaar ooit! Maar wel met een dubbel gevoel, zeggen ze zelf.

Kunnen we echt geen duurzamer melkproductiesysteem ontwerpen, met zoveel wijze wetenschappelijke mannen en vrouwen aan onze WUR, al 11 jaar de beste universiteit van Nederland?

Kees van Veluw (57) is docent Permacultuur en netwerker biologische landbouw. Zijn visie
haalt hij uit zijn werk met zowel Afrikaanse als Nederlandse boeren, zijn vrouw, drie zonen, hond en kippen.