Nieuws - 15 maart 2001

Column: Dieren

Column: Dieren

Zelfs oude Rotterdammers zijn de schandalige vernietiging van hun natuurgebied de Beer bijna vergeten. De bezetters van de boomhutten in het bos van Nieuw-Amelisweerd hebben de kap van eeuwenoude eiken en beuken niet kunnen voorkomen. De overjarige hippies hebben hun reservaat in Ruigoord uiteindelijk met hulp van de Mobiele Eenheid moeten verlaten. Bij onze zuiderburen worden de inwoners van Doel hun dorp uitgejaagd, omdat de kerncentrale de ruimte opeist. Geen advocaat, laat staan een Limburger, is in staat gebleken om de zand- en grindwinning in de Maas te voorkomen. De protesten van gemeenten, provincies, actiegroepen, omwonenden en zelfs van de Rekenkamer tegen de aanleg van de Betuwelijn hebben bij de leden van de Raad van State geen gehoor gevonden. De dijkverzwaring heeft het oude cultuurlandschap langs de Waal vernietigd. De hogesnelheidslijnen zijn door niets en niemand meer te stoppen. Geen boer noch buitenman is in staat om een bedrijventerrein of een nieuwe Vinex-locatie tegen te houden. Geen aanplant is bestand tegen een nieuwe bulderbaan op Schiphol. Want de brave actievoerder is een kortzichtige zeurpiet, die zijn eigen belang boven het algemeen belang, de vooruitgang en de welvaart stelt. Dat vinden de aannemer, de ondernemer, de minister, het kabinet en dat vindt ook de Raad van State. Maar er is hoop voor de natuur, want de 22 leden van dit eerbiedwaardige college houden misschien niet van de mens, maar wel heel erg veel van de natuur en vooral van dieren.

Het is begonnen met de das, die eerst voor een vertraging van de aanleg van een rijksweg zorgde en nu tien hectaren natuurgebied uit de handen van een Maastrichtse projectontwikkelaar heeft weten te houden. Daarna kwam de korenwolf. Hij zorgde er voor dat de bouw van een bedrijventerrein in Heerlen volledig tot stilstand kwam. Zijn opvolger, de zandhagedis, doet nu heilzaam werk voor de natuur in IJmuiden. De graafmachine voor de nieuwe haven moet even op hem wachten. De piepkleine zeggekorfslak heeft een grote daad verricht door het traject van de A73 te bezetten. De hermelijn, de vos, de bunzing en de veldmuis worden ingezet om de huizenbouw op voormalig vliegveld Valkenburg tegen te houden. En nu zijn ook de padden, de slangen en de salamanders aan de beurt. De knoflookpad en de rugstreeppad zijn in Roermond een succesvolle actie begonnen om de ontwikkeling van een plaatselijk bedrijvenpark tegen te houden. De gladde slang en de kamsalamander worden in reserve gehouden. De vroedmeesterpad en de geelbuikvuurpad hebben zich bereid verklaard om na de winter voor de vereniging Das en Boom aan het werk te gaan.

Eindelijk beseffen de actievoerders dat de handtekeningenactie, de protestmars, de demonstratie, de verfbom en de bezetting niet meer van deze tijd zijn, maar dat we het van de biologische actie moeten hebben. Daarom is er ook hoop voor het varken, de kip en de koe, want zij weten nu dat hun vrienden in de Raad van State zitten. En dat daarom de 'nieuwe landbouw' op steun van ons hoogste rechtscollege kan rekenen.

Kees de Hoog