Nieuws - 5 december 2002

Column: Deus Ex Machina

Column: Deus Ex Machina

Landbouwcommissaris Cees Veerman stond voor het Europese Parlement. Van onder zijn grijze lok lichtten zijn ogen op. Vandaag, 1 april 2011, was zijn dag. Dit was de dag van Veermans Reddingsplan Europese Landbouw.

"Noord-Nederland en Denemarken voegen we samen tot ??n stedenunie", sprak Veerman. "Nedermarken. Daaronder hangen we een BV die al het landbouwareaal beheert. Radijsjes, weidechampignons en sterrenkers - dat zijn de producten die Nedermarken gaat produceren. Verder niets. Concentratie is kracht."

De voorzitter van het parlement, Vladimir Poetin, fronste zijn wenkbrauwen.

"Ik zie u al fronsen", zei Veerman. "U denkt natuurlijk: wat gebeurt er met de granen? Wel, daarvoor hebben we Latijns-Europa. Een constitutionele monarchie die zal bestaan uit Noord-Frankrijk, Itali? en Portugal. E?n grote zee van wuivende korenhalmen maken we ervan."

Poetin draaide zich om naar Saddam Hoessein, wiens Irak nog maar net was toegetreden tot de Unie. "Is dit serieus?", fluisterde Poetin.

Saddam knikte. "Ik ben bang van wel. Lees zijn dossier maar. Toen Veerman in Wageningen zat heeft hij de universiteit en de instituten op dezelfde manier aangepakt."

"Van Engeland en Ierland maken we ??n Republiek", zei Veerman. "Doperwten en andere peulvruchten."

"Maar dit is je reinste totalitarisme", siste Poetin. "Landen opdelen en dan weer aan elkaar plakken. Dat werkt toch niet?"

"En het is nog onmenselijk ook", zei Saddam.

"De Scandinavische landen gaan zich specialiseren in korstmos", zei Veerman. "Speciaal voor de kerststukjes."

"Ik maak er een einde aan", zei Poetin. "Die man sturen we terug naar Nederland."

"Doe je het wel tactvol?", vroeg Saddam. "Zodat je zijn gevoelens niet kwetst?"

Willem Koert