Wetenschap - 12 april 2001

Column: De bioloog

Column: De bioloog

De oude socialist en de hedendaagse socioloog zijn er al jaren achter dat de samenleving niet maakbaar is. Daarvoor moet je tegenwoordig bij de bioloog zijn. Onder het motto 'natuur voor de mensen, mensen voor de natuur' gaat er geen dag meer voorbij of de natuur wordt door de bioloog opnieuw ontsloten, gesloten, beheerd, beschermd, bewerkt, verbeterd, verbonden, vergroot en ontwikkeld. Want voor de bioloog is de natuur 'big business' geworden. Hij zegt dat hij het doet om ons welzijn te verhogen en om Nederland nog spannender te maken dan het al is. Maar hij doet het natuurlijk voor zijn eigen gewin en welzijn, want de bioloog heeft definitief zijn manchesterpak en geitenwollen sokken uitgetrokken en zijn botaniseertrommeltje is eveneens voorgoed opgeborgen.

De bioloog is in zaken gegaan, in superzaken. Daarom heeft hij een scherpgesneden pak aangetrokken en draagt zij een mantelpakje met een iets te korte rok. En beiden handelen in ecologische hoofdstructuren en in waterbeheer of het niks is. Want de bioloog heeft ontdekt dat het kabinet miljarden overheeft voor een natte as of voor wat extra stadsgroen en dan zwijgen we nog maar over de vetpotten die nog staan te wachten bij het uitspreken van het toverwoord 'duurzaamheid'. Daarom helpt de bioloog tegenwoordig de natuur een handje door dijken door te steken en door uiterwaarden permanent onder water te zetten. Daar krijgen we dan van hem, van Biesbosch tot Lauwersmeer, vele oostvaardersplassen en blauwe kamers voor terug. Dat moet, want als de ooievaar en de lepelaar er weer zijn en de visarend in het land is, dan gaat het weer heel goed met Nederland. Dan vergeet de burger dat een kortzichtig gemeentebestuur het landschap definitief heeft verziekt door de aanleg van een bedrijventerrein toe te staan. Dan weet het volk niet meer dat de boer eerst groter moest worden en nu biologisch moet telen. Dan zijn we het kwijt dat de Betuwelijn een eeuwenoud cultuurlandschap in het Rivierenland heeft verwoest. Dan valt het niet meer op dat in Valburg een tweede Waalhaven wordt aangelegd. Dan denken we niet meer aan de HSL die er voor de happy few is om een half uurtje eerder in Parijs of Keulen te zijn. Dan is ook de vijfde Schipholbaan geen enkel probleem meer. Daarom zijn de miljarden voor het natuurbeleid de zilverlingen van een mislukt beleid die de bioloog van de staat in ontvangst mag nemen.

En toch is dat nog niet het grootste probleem. Het is de vertutting van Nederland die onder het motto 'natuur' niet meer te stoppen is. Het wordt een land van poelen en plasjes, van houtwallen en bosjes, van pannenkoekenhuisjes en wandelpaden, van honden aan de lijn en verboden toegang broedgebied. Een land dat zich zeer druk maakt over het leefmilieu van exoten als de fazant en de nijlgans, maar zich geen moer aantrekt van de vele burgers, boeren en buitenlui die zich verzetten tegen de onzinnige plannen van een overheid die denkt de wijsheid in pacht te hebben en met de ene hand neemt en met de andere hand geeft.

Kees de Hoog