Nieuws - 29 maart 2001

Column: De Wageningse lente

Column: De Wageningse lente

Ook een universiteitskrant is een machtig medium, want het heeft geholpen. Zelfs de grootste zuurpruim in mijn naaste omgeving is weer helemaal opgefleurd na de oproep van onze voorzitter in het Wb weer trots te zijn en om meer openheid te betrachten. Onze zwartkijker opende vandaag zelfs zijn MSc-college met de woorden: "I am a proud Wageningen engineer and I am also a very open person and not a bogeyman." De buitenlandse studenten wisten niet hoe ze het hadden, nadat ze de betekenis van het woord 'bog(e)yman' in het woordenboek hadden gevonden, want de man stond bekend als een erkende, grote bullebak. Een man die vroeger met tegenzin een voldoende gaf en nu met achten en negens strooit of het niets is. Een man die tegenwoordig tijdens de tentamens cd's draait met peptalks als 'je bent geweldig' en 'zo'n kanjer hebben we nog nooit gehad' en rustgevende thee schenkt en snoepjes vol energie uitdeelt. Een man die sinds kort met feestneus de middelbare scholieren voorlichting geeft en pretpakketten uitdeelt. Het is dezelfde man die onlangs nog een Tilburgse studente in de agrarische economie en sociologie grof bejegende onder het motto: wij nemen geen studenten aan van hoogleraren die lesgeven onder de grote rivieren - wegens haar voornemen om in het aardige stadje Wageningen een MSc-opleiding te volgen. Hij was de man die zijn dochter destijds dwong om diergeneeskunde in Utrecht te gaan doen of eventueel naar Gent te verkassen en die van hem het contact met Wageningse dieren moest mijden en zelfs niet langs Zodiac mocht fietsen. Een man die zijn zoon onlangs nog een extra toelage gaf om in Rotterdam economie van het agrarische bedrijfsleven te gaan studeren, onder de leuze dat onze Wageningse economen weinig of niets uitstraalden, terwijl zij toch bijna dagelijks in de ochtend- en avondbladen worden ge?nterviewd en geciteerd over mond- en klauwzeer, varkenspest en BSE. Een man die zijn eigen vrouw verbood om lid te worden van de vereniging van vrouwen van Wageningse hoogleraren en haar zelfs de toegang tot de aula heeft ontzegd. Deze man heeft nu tijdens de koffiepauze het hoogste woord over studentenwerving en de betekenis van studenten als 'levensbloed' van de universiteit en van de DLO-instituten. Een man die sinds enkele weken rondloopt met een masterplan om alumni een aanzienlijke korting te geven op het collegegeld als zij bereid zijn om hun kinderen of kleinkinderen in te schrijven bij Wageningen Universiteit. En er zijn er veel meer die nu fluitend en met opgeheven hoofd de universiteit bevolken. Het zijn de mannen en het nog schaarse aantal vrouwen die na het woord van de voorzitter beseffen dat hun wetenschappelijke prestaties ertoe doen en die dat nu eindelijk ook durven uit te stralen. Het is het keurslijf dat is afgeworpen. Daarom gaan wij van Wageningen UR een gouden toekomst tegemoet, want het is de Wageningse lente, die net op tijd voor de juiste klimaatsverandering heeft gezorgd. Kees de Hoog