Nieuws - 2 november 2006

Collegezaal wordt studielandschap

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp gaat meerdere collegezalen omvormen tot studielandschappen. Hoorcolleges worden immers zeldzaam. Het huidige onderwijs vraagt om ruimtes met computers en werktafels.
De verbouwing van elf lokalen, die binnenkort begint, is nog maar het begin. Naar verwachting zullen de ervaringen met de nieuwe lokalen leiden tot een algehele verbouwing van de hogeschool in Velp. ‘We hebben behoefte aan multifunctionele ruimtes waar studenten colleges krijgen, zelf aan de slag kunnen en in groepjes kunnen werken onder begeleiding van een docent’, aldus Hans van Rooijen, opleidingsdirecteur Bos- en natuurbeheer en coördinator onderwijsvernieuwing. ‘Het gaat in het onderwijs steeds meer om zelfwerkzaamheid onder begeleiding. We hebben nu in het tweede jaar een project waarbij studenten ’s ochtends college hebben, daarna met de groep aan de slag gaan en aan het eind van de middag in een responsiecollege bespreken wat ze die dag gedaan hebben. Daarvoor is straks alles aanwezig: computers, werktafels, een beamer en wireless verbindingen.’
Niet alleen docenten zouden de studenten moeten begeleiden, vindt Marijke Mentink van de mediatheek in Velp. ‘Studenten werken hier vaak aan projecten. We merken dat ze ons steeds vaker vragen stellen over het onderwijs. Als wij goed contact hebben met de opleidingen denk ik dat wij een belangrijke rol in de begeleiding kunnen hebben. De huidige studenten zijn Google-mensen. Wij kunnen ze helpen beter te zoeken naar informatie op hun vakgebied en die te beoordelen op betrouwbaarheid.’
Mentink heeft veel rondgeneusd op andere hogescholen. ‘Leercentrum, infocenter, studiepaleis, ze hebben allemaal mooie namen voor een vergelijkbaar concept. Meestal is de bibliotheek de spil. Dat zou hier ook zo moeten zijn. Ik stel mezelf voor dat wij verhuizen naar de grote aula en dat we van daaruit de werkruimtes eromheen bedienen.’
Een projectgroep met onder andere Mentink, Van Rooijen en andere onderwijsdirecteuren gaat komend jaar een masterplan maken voor een nieuwe inrichting van het hele hogeschoolgebouw.