Nieuws - 21 november 2002

Collegerecensie: Economie | ECH-10304

Collegerecensie: Economie | ECH-10304

Gastdocent: prof. Ekko van Ierland

Datum: maandag 18 november 2002

Op zoek naar een licht verteerbaar sociologisch college per abuis in de verkeerde zaal beland. Met de neus in de boter, maar dat blijkt pas later. Iemand tovert een oranje dictaat uit zijn tas. Op de voorkant prijken naam en nummer van het college dat ieder moment van start kan gaan: Economie (ECH-10304).

Onmiddellijk slaat de paniek toe. Een sprintje trekken en onopvallend de zaal verlaten zit er niet meer in. Daar zit ik dan, gedoemd een college Economie bij te wonen. Geldzaken zijn onbegrijpelijk en dat mag wat mij betreft zo blijven. Een zware dobber voor gastdocent Ekko van Ierland, wil hij dat veranderen.

Maar al na een paar minuten zit de hele zaal, mijzelf incluis, geboeid te luisteren. Naast de overheadprojector staat Van Ierland uitermate gedistingeerd te wezen. Duidelijk articulerend en met weidse armgebaren licht hij het onderwerp van het college toe: een milieu-economische analyse van de nieuwe spoorverbinding van de Rotterdamse haven. Door zijn rustige manier van praten is het allemaal prima te volgen.

Hoe staat het nou eigenlijk met dat nieuwe spoor, de Betuwelijn? Van Ierland neemt ons mee naar de Rotterdamse haven, overslagplaats van vijf procent van het Nederlands inkomen. Langs bestaande en niet bestaande sporen boemelt hij richting Duitsland en ondertussen bekijken we hoe het goederenvervoer over spoor zich in de toekomst gaat verhouden tot het transport over weg en water.

Een aantal toekomstscenario's zijn uitgewerkt. Als we scenario A volgen en de milieuaspecten achterwege laten blijkt dat de nieuwe Betuwelijn slechts een kleine fractie van het goederentransport voor zijn rekening zal nemen. Hoe zwaarder het milieu wordt meegewogen, hoe belangrijker het spoor wordt en hoe sterker ook de scheepvaart ge?ntensiveerd zal worden. Klinkt logisch. Volgens scenario E gaan er vele wagonnetjes over de Betuwelijn richting Duitsland.

Van Ierland gaat uitvoerig in op vragen vanuit de zaal. Voor en naast mij zitten studenten met elkaar te

discussi?ren over het onderwerp. "Dit is gaaf", zegt iemand. Machtig mooi vak, milieu-economie, al blijft het ergens vreemd dat milieu-effecten in termen van geld worden uitgedrukt.

Van Ierland raadt ons aan het nieuws over de Betuwelijn te blijven volgen. "Het kan nog wel eens heel spannend worden", zegt hij met een cynische lach. Tot op heden is er nog geen serieuze gegadigde uit het bedrijfsleven die het spoor wil exploiteren. Er zijn zelfs milieu-economen die denken dat we de Betuwelijn met rust moeten laten wanneer het eenmaal ligt, omdat de exploitatiekosten voorlopig te hoog zijn. Misschien kan de NS er iets mee: 'Wegens kostbaarheid van het nieuwe spoor rijden er vandaag geen treinen'. | L.M.