Nieuws - 5 december 2002

Collegerecensie: ABG-31304 | Genetic improvement of livestock

Collegerecensie: ABG-31304 | Genetic improvement of livestock

Docent: dr ir Piter Bijma

Datum: 2-december-2002

Volgens een student is het college Vertebraten bouw en functie in een andere zaal. "Dit is het college Genetic improvement of life...", vertelt hij. Door het rumoer van binnendruppelende studenten valt een deel van zijn woorden weg. Genetic improvement of life? Klinkt goed. Klinkt eng. Klinkt in ieder geval een stuk spannender dan 'Vertebraten bouw en functie'.

Waarover zou het gaan? Zijn met de introductie van de gezelschapsdieren de Wageningse normen zo sterk vervaagd dat onderwijs over het fokken van een ADHD-loze mensenlijn niet langer taboe is? Of gaat dit vak over de ethische aspecten van dit dubieuze toekomstscenario?

De studenten in de zaal zien er niet uit alsof ze het gaan hebben over ethiek. Ze zien eruit als veetelers.

En docent Piter Bijma ziet eruit als de man die ze gaat vertellen hoe je optimaal producerende vleeskoeien krijgt. Dat doet hij dan ook. Koeien, kippen, varkens, paarden en vissen. Noem maar op.

"Genetic improvement of livestock", zei die jongen dus. Dat lijkt bij lange na niet op 'genetic improvement of life'. Of komt het er stiekem heel dicht in de buurt?

Bijma is de nuchterheid zelve. Rustig neemt hij de sheets door en behandelt punt voor punt de aspecten die te maken hebben met de structuur van fokprogramma's, zoals het reproductievermogen van de soort, de geldelijke waarde van het dier, berenlijnen, zeugenlijnen en de overerfbaarheid van een eigenschap.

Om inzicht te krijgen in fokprogramma's hebben de studenten in groepjes casestudies gedaan. Een aantal groepjes presenteert na de pauze de bevindingen, waarna Bijma het weer overneemt en met behulp van een paar sheets uitlegt wat we verstaan onder inteelt en wat het verschil is tussen de inteeltco?ffici?nt en de inteeltsnelheid. In vogelvlucht wordt het begrip 'genetic drift' behandeld; voor iemand die onbekend is met het begrip gaat het wellicht te snel.

De rest is goed te volgen door de rustige en heldere uitleg. Bijma vult de PowerPoint-presentatie aan met voorbeelden en extra weetjes. Het is een interessant college, maar wat illustraties en meer inhoudelijke verdieping zouden niet misstaan. Tijdgebrek, verklaart Bijma. | L.M.