Nieuws - 22 november 2001

Collegegeld omhoog

Collegegeld omhoog

Het collegegeld voor het studiejaar 2002/2003 is door minister Hermans van onderwijs met bijna vijf procent verhoogd van 2950 tot 3076 gulden (1395,83 euro).

De verhoging houdt gelijke tred met het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie. Het ministerie van Onderwijs compenseert studenten met arme ouders via de aanvullende beurs. Voor studenten zonder aanvullende beurs wordt per september 2002 de maximale lening verhoogd. | HOP