Nieuws - 1 januari 1970

Collegegeld moet net zo flexibel worden als beurs

Collegegeld moet net zo flexibel worden als beurs

Collegegeld moet net zo flexibel worden als beurs

Bij flexibel studeren hoort een flexibel collegegeld. En dus hoeven studenten die straks maar drie maanden studeren ook maar drie maanden collegegeld te betalen. Dat zei onderwijsminister Loek Hermans vorige week in een overleg met de studentenbonden ISO en LSVb

De beide bonden verlangden meer uitleg over Hermans' voorstel om de studiefinanciering aan te passen. Daarin mogen studenten hun opleiding vanaf het studiejaar 2000/2001 over tien jaar uitsmeren. Net als nu krijgen ze recht op vier jaar basisbeurs, maar ze kunnen zelf bepalen wanneer ze die beurs opnemen. Flexibel studeren, noemt minister Hermans dat

Hermans verwacht dat hogescholen en universiteiten in de toekomst individuele afspraken zullen maken met studenten. Zij bieden een pakket aan, in de vorm van een aantal modules van bijvoorbeeld drie, zes of negen maanden, waarvoor de student een navenant collegegeld betaalt. Drie maanden lijkt Hermans overigens wel het minimum. Ik kan me niet voorstellen dat studenten zich per week laten in- of uitschrijven.