Nieuws - 1 januari 1970

‘Collegegeld kan omhoog’

‘Collegegeld kan omhoog’

‘Collegegeld kan omhoog’


Om investeringen in het hoger onderwijs mogelijk te maken, mag het
collegegeld best verhoogd worden. Dat vindt de Sociaal-Economische Raad
(SER). Voorwaarde is wel dat de studiefinanciering ook stijgt.
Volgens een advies van de SER moet het mogelijk worden dat de instellingen
zelf de hoogte van het collegegeld vaststellen. Een hoger collegegeld is
alleen toegestaan als de kwaliteit van de opleiding dat rechtvaardigt.
Bovendien moet de overheid zelf ook flink bijdragen aan de financiering van
universiteiten en hogescholen. Extra investeringen in onderwijs en
onderzoek acht de SER, belangrijkste adviesraad van de regering over het
sociaal-economisch beleid, onontbeerlijk, gezien de jarenlange
bezuinigingen in de sector.
,,Nederland is ver verwijderd van zijn ambitie tot de koplopers in Europa
te behoren, en dreigt verder af te glijden als concrete maatregelen
uitblijven’’, waarschuwt de raad in zijn advies. Zonder investeringen komt
de geloofwaardigheid van 'kennisland' ernstig onder druk te staan. |
HOP