Nieuws - 1 februari 2001

College zoekt financierders voor opleiding Bioproductmanagement

College zoekt financierders voor opleiding Bioproductmanagement

Het College van Bestuur is op zoek naar financierders voor de nieuwe opleiding Bioproductmanagement. Dat zei prof. dr. ir. Bert Speelman vorige week in een vergadering met de medezeggenschapsraden.

"Daarbij kun je denken aan bedrijven die belang hebben bij zo'n opleiding", legt drs. Paul Deneer van Onderwijs- en studentenaangelegenheden uit. De universiteit wil niet volledig afhankelijk zijn van subsidie van het ministerie van LNV. De bedrijven zouden kunnen meebetalen aan het ontwikkelen van de nieuwe opleiding die zich na verloop van tijd zelf moet kunnen financieren.

De Studentenraad en de Ondernemingsraad hebben het College van Bestuur nog geen toestemming gegeven voor het maken van de nieuwe opleiding Bioproductmanagement. Zij hadden nog veel twijfels over de financiering. Ze vinden het wel goed dat Wageningen aandacht schenkt aan het thema biologische landbouw. Het College krijgt daarom tot 1 mei de kans om met een nieuw voorstel te komen, en een duidelijk werkplan en tijdschema. Na 1 mei is het te laat om de nieuwe opleiding goed te kunnen voorbereiden, aldus de medezeggenschapsraden. De nieuwe opleiding moet in september 2002 van start gaan.| S.L.