Nieuws - 25 oktober 2001

College trekt extra geld uit voor onderwijs

College trekt extra geld uit voor onderwijs

Omgevingswetenschappen: 'extraatje onvoldoende'

De raad van bestuur gaat vier departementen extra geld geven om knelpunten in het onderwijs op te lossen. In totaal krijgen de departementen ruim ??n miljoen gulden extra voor het verzorgen van onderwijs.

Het departement Omgevingswetenschappen krijgt het grootste deel van het extra geld. Voor opleidingsgebonden taken, zoals opleidingsco?rdinatoren, krijgt dat departement 356.000 gulden. Verder krijgt de vakgroep Terrestrische oecologie en natuurbeheer een extra docent en de leerstoelgroep Remote Sensing en GIS een extra formatieplaats voor een hoogleraar. Daarbovenop krijgt de opleiding Landinrichtingswetenschappen 100.000 gulden extra.

De extraatjes zijn volgens het departement overigens onvoldoende. Het komt structureel nog steeds ruim ??n miljoen gulden tekort. Samenwerking met het departement Plantenwetenschappen biedt geen soelaas. Dat departement heeft overcapaciteit, en zou dus een deel van het onderwijs van Omgevingswetenschappen kunnen overnemen. Maar volgens ir. Wim van Driel van het departementsbureau Omgevingswetenschappen zijn alle mogelijkheden om plantenwetenschappers onderwijs te laten verzorgen voor zijn departement inmiddels benut. Omgevingswetenschappen overlegt volgende week met de raad van bestuur. Van Driel: "Wij hopen op meer geld, want zonder dat kunnen we de knelpunten niet oplossen."

Verschillende departementen hebben bij het college van bestuur geklaagd dat het verzorgen van de nieuwe opleidingen naast de oude zorgt voor hoge werkdruk voor docenten. Ook twee andere departementen krijgen daarom extra geld. Agrotechnologie en voeding krijgt 475.000 gulden om de onderwijsvernieuwing te financieren, Maatschappijwetenschappen 50.000.

Rector prof. dr. ir. Bert Speelman kondigde tijdens een vergadering van studentenraad en ondernemingsraad aan dat hij de werkdruk bij de verschillende departementen de komende weken nauwkeurig in kaart wil gaan brengen. Het college van bestuur wil eenduidige gegevens over de werkdruk van docenten. Nu circuleren verschillende berekeningen over het geldtekort voor onderwijs. Speelman: "Wij zullen daarom op de ouderwetse manier gaan vragen 'waar bent u mee bezig?' Wij willen precies in beeld krijgen hoe druk mensen het nu echt hebben."

Een commissie onder leiding van prof. dr. ir. Pim Brascamp gaat de financiering van het onderwijs evalueren. Het huidige model zorgt ervoor dat het departement Plantenwetenschappen te veel geld krijgt voor het onderwijs en Omgevingswetenschappen te weinig. Die zogenaamde 'mismatch' is onder andere te wijten aan het geringe aantal studenten dat Plantenteeltwetenschappen studeert. Bij het departement Plantenwetenschappen zijn daardoor relatief weinig studenten per leerstoelgroep. | K.V.