Organisatie - 26 april 2017

College kiest voor Rondje Campus

tekst:
Roelof Kleis
4

Het Rondje Campus is toch de beste oplossing voor de verkeersdrukte van Wageningen. Dat concluderen burgemeester en wethouders Wageningen na vergelijking van alle alternatieve routes.

(Foto: De nieuwe weg moet zo dicht mogelijk langs de stallen van Carus. Roelof Kleis)

De voorgestelde campusroute voert vanaf de Mansholtlaan over de Kielekampsteeg, het verlengde daarvan, de  Plassteeg en buigt vervolgens zuidwaarts naar de campus. De weg moet zo ver mogelijk van de woonwijk Noordwest worden aangelegd over grond van Wageningen University & Research, doorsnijdt het Dassenbos en haakt dan aan op de Nijenoordallee.

Betaalbaar
Volgens het college van B&W is dit de enige optie die de verkeersproblemen oplost en betaalbaar is. De afgelopen maanden zijn verschillende routes over en om de campus bekeken, doorgerekend en vergeleken met de bestaande oplossingen die uitgaan van het verbreden van de Nijenoordallee en het Binnenveld ongemoeid laten. En dan blijft er volgens B&W maar één mogelijkheid over.

De nieuwe weg komt dwars door het Dassenbosje
De nieuwe weg komt dwars door het Dassenbosje

‘Een aantal varianten valt af, omdat ze het verkeerskundig niet goed genoeg doen. Een aantal andere varianten valt af, omdat ze meer geld kosten dan we beschikbaar hebben’, zegt verantwoordelijk wethouder Han ter Maat. Er is in totaal 20 miljoen euro beschikbaar voor het oplossen van de verkeersdrukte op de Mansholtlaan en de Nijenoordallee. Daarvan draagt de provincie 14 miljoen bij. De provincie is van meet af aan voorstander geweest van het Rondje Campus.

Vissen
‘Ik heb de tekening nog niet gezien, maar dit lijkt ons een haalbare optie’, reageert WUR-woordvoerder Simon Vink. ‘Een weg rond de campus lijkt prima, mits die niet te dicht langs de dierverblijven van Carus loopt. De vissen daar kunnen trillingen van een rondweg niet verdragen. Dat die weg over ons terrein loopt is prima; dat is onze bijdrage aan de oplossing van de verkeersproblematiek.’

Een rondweg helemaal om Noordwest zou in onze ogen het meeste soelaas bieden, maar dat lijkt politiek onbespreekbaar
Simon Vink, woordvoerder WUR

Vink is blij dat de variant met een ontsluitingsweg langs de Bongerd niet is gekozen. ‘Zo’n weg deelt de campus in tweeën en daar zijn we op tegen. Een rondweg helemaal om Noordwest zou in onze ogen het meeste soelaas bieden, maar dat lijkt politiek onbespreekbaar. Dus dan is dit Rondje Campus de meest reëel optie.’  

Toelichting
Daarmee is de race overigens nog lang niet gelopen. Een meerderheid van de gemeenteraad is tot nu toe mordicus tegen een nieuwe route door het Binnenveld geweest. Voor de bewoners van Noordwest is een route zo dicht langs de wijk onbespreekbaar. De raad spreekt op 15 mei over het nieuwe voorstel van het college. Op 11 mei kunnen inwoners toelichting op de plannen krijgen tijdens een bijeenkomst in het Stadhuis.

Re:acties 4

 • Ik

  Zelf heb ik jaren in de spits Wageningen in en uit moeten rijden. Ja, het was druk, ja, het gaf wat vertraging, maar kom op zeg. 5 minuten extra. Bij het bedenken van dit 'rondje campus' heeft HAS-koning een onderzoek opgesteld en daar staat duidelijk in dat er extra drukte ontstaat op de Rooseveldweg en dat deze weg daar op dit moment niet geschikt voor is. Nog meer geld nodig! Dat het kruispunt bij Bennekom (Kielekampsteeg/Mansholtslaan) een grote bottleneck gaat worden door extra kruisende verkeersbanen, nog meer geld nodig!. De NijenoordAllee is het probleem niet, de Mansholtslaan en rontonde Droevendaalsesteeg is het probleem. Het meest kortzichtige van deze oplossing is nog wel ontbreken van elk plan voor de oostkant van Wageningen. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% sluipverkeer is van de A12<->A50 in de spits dat via Wageningen gaat. Ze hadden verwacht dat het opwaarderen van de A12 dit probleem zou oplossen, maar dat is blijkbaar niet gelukt. Maar een WUR die zich profileert als GROEN als voorstander van nieuwe wegen aanleggen door open natuur en bos is nog wel het meest bizar. Kom op WUR, toon kleur, je groene kleur!! Help mee om ook de leefomgeving van Wageningse bewoners leuk te houden.

  Reageer
 • Marijke Kuipers

  Graag roep ik op tot ondertekening van onderstaande petitie, wat al meer dan 800 mensen hebben gedaan: https://www.change.org/p/gemeenteraad-wageningen-geen-autoweg-door-het-binnenveld?source_location=minibar

  Reageer
  • Henk

   Ja doei!

   Het moet eens afgelopen zijn met alle zeikclubjes die de vooruitgang tegen proberen te houden!

  • Vooruit met de geit

   @Henk, amen!

  • fret

   Ik stel voor om het asphalt onder het maaiveld te leggen

 • Marien Ravestein Simon Vestdijkstraat 21 Wageningen

  We zijn kennelijk aardig op weg naar het " rondje campus". Een mogelijke oplossing van een probleem dat er helemaal niet is. Ja er staat af en toe file op de Dreeslaan/Mansholtlaan, meestal veroorzaakt door sluipverkeer tussen de A12 en de A50. Je kunt dat ook zien aan de file die regelmatig op de Kierkamperweg in Bennekom staat. Verkeer dat dus helemaal niet in Wageningen moet zijn. Een rondje Campus gaat dit probleem niet oplossen, die files zullen dus blijven bestaan. Om verlichting te geven moet dus vooral de doorstroming op de Mansholtlaan/Dreeslaan worden verbeterd, hoewel dat ook weer meer sluipverkeer tussen de A12 en de A50 zal aantrekken. Daarnaast zal de WUR zich van haar groene kant moeten laten zien en zich moeten inzetten om het autoverkeer zoveel mogelijk te beperken door het minder aantrekkelijk te maken om met de auto naar de Campus te komen. Betaald parkeren invoeren zal al heel veel schelen. In de landelijke politiek is men ook al weer druk met het beprijzen van automobiliteit, om de groei van het autoverkeer minder groot te laten zijn en of mensen te stimuleren buiten de spitstijden de weg op te gaan
  Daarnaast kun je het " rondje campus " geen rondweg noemen. Een rondweg lijdt het verkeer om een verblijfsgebied heen en komt uit op een volgende gebiedsontsluitsingsweg in dit geval de weg naar Rhenen. Het rondje campus komt uit op een onmogelijk kruispunt tussen de woonwijken Tarthortst, Noordwest en Ooststeeg. Dit kun je je met alle respect geen rondweg noemen, wanneer gaan we dat eens begrijpen. In mijn optiek is dus een aanpassing van de Mansholtlaan/Dreeslaan voldoende. Als daar de doorstroming goed is zal de afvoer van de Nijenoordallee in de spits ook voldoende zijn en hoeft die ook niet aangepast te worden. Dan zijn de bewoners van de Tarthorst en de Roghorst ook gerustgesteld. Van een aanpassing van de Mansholtlaan/ Dreeslaan ondervinden maar heel weinig aanwonenden last. Alle andere oplossingen veroorzaken, buiten de vraag of ze echt wel noodzakelijk zijn, veel nadeel voor aanwonenden. Geluidsoverlast, lichtvervuiling, luchtvervuiling, daling van woningwaarden en wat al niet meer. Bezint eer gij begint.
  Reageer
  • goedkoop hoor

   Wel goedkoop om als je vlakbij woont anderen te willen dwingen parkeergeld te betalen om hun auto bij hun werk neer te kunnen zetten. Mensen die met hun auto naar hun werk gaan doen dat niet omdat ze zo graag auto rijden, maar omdat dat gewoon het handigste en snelste vervoermiddel is. Bovendien zijn zij niet schuldig aan de files. Die worden niet door het bestemmingsverkeer naar de campus veroorzaakt, maar door het doorgaande verkeer van A12 naar A50.

  • Marien Ravestein

   Natuurlijk iedereen wil graag zijn of haar auto gratis kunnen parkeren bij zijn of haar werk. Dat dit in Wageningen nog kan is natuurlijk fantastisch maar niet realistisch als we kijken naar wat dit voor een problemen met zich mee kan gaan brengen.

   Zolang alles gratis blijft voelt niemand zich genoodzaakt om over andere vormen van mobiliteit na te denken, zodra de WUR betaald parkeren zou willen gaan invoeren, dan pas wordt iedereen wakker en is bereid na te gaan denken over hoe het dan anders kan en moet. Tot die tijd gebeurd er kennelijk niets.

   Ik heb mijzelf eens verdiept in deze materie en het blijkt dat veel universiteiten in Nederland een mobiliteitsplan hebben waar een vorm van betaald parkeren in is verwerkt. De reden is altijd het terugdringen van het autogebruik.

   Binnenkort komt er een vestiging van Unilever op de Campus. Unilever heeft voor al zijn vestigingen een mobiliteitsplan met als uitgangspunten het terugdringen van het autogebruik.

   Waarom kunnen anderen het wel en kan de WUR het niet?

   In bovenstaande ga ik er vanuit dat het verkeer van en naar de Campus het grootste probleem is, maar op dit moment is dat waarschijnlijk niet zo.

   De Mansholtlaan die voor de Campus ligt slibt 's ochtends en 's avonds een uurtje dicht vanwege het sluipverkeer tussen de A12 en de A50. Dit heeft tot gevolg dat mensen die op de Campus moeten zijn 's ochtends 5 min langer bezig zijn om de Campus te bereiken en s'avonds er 5 minuten langer over doen om de Mansholtlaan op te komen. Waar hebben we het over?

   Een rondje Campus gaat dit niet oplossen, omdat er naar de Oostkant van Wageningen veel minder verkeer gaat.

   Het Rondje Campus zal op de Mansholtlaan de verkeersdruk tijdelijk doen afnemen. Zodra het bekend is dat het daar weer beter doorstroomt zal de verkeersdruk weer toenemen, door vooral sluipverkeer. Op andere plekken in Wageningen, denk aan het kruispunt Mondriaanlaan-Rondje Campus-Nijenoord allee, wordt het alleen maar ellendiger. Ook de Rooseveltweg zal weer veel drukker gaan worden dan die nu is.

   Wie heeft er ooit een Rondweg in het midden van drietal woonwijken zien uitkomen? Ik niet. Ook zijn er op het Rondje Campus 4 VRI installaties gepland, op een stuk weg van ongeveer 2,5 km. Daar gaat het ook echt niet van doorstromen. Veel remmen en weer optrekken met als gevolg veel lawaai, fijnstof en CO2. Maar kennelijk zijn er toch nog mensen in Wageningen die dat de beste oplossing vinden.

   Mensen denk na!!!   Jaren geleden stopte de verbreding van de Dreeslaan aan de gemeente grens van Wageningen, omdat Wageningen niet verder wilde gaan en dacht zo een bariere op te werpen voor het vele auto verkeer. Dat was op een zachts gezegd dus niet slim. Nu heeft Wageningen de kans om wel te kiezen voor aanpassingen op de Dreeslaan. Er gaat nog veel meer gebouwd worden op de Campus en de Born Oost en die gebouwen moeten allemaal bereikbaar worden gemaakt middels een te kleine rotonde en een Mansholtlaan met 2 rijstroken. Buiten dat het zo niet werkt heeft het ook nog eens geen uitstraling.


 • Ga toch met OV of fiets

  En de busbaan heeft de campus niet in tweeën gedeeld?

  Reageer
  • Leve de Koning

   @Ga toch met OV of fiets
   Het gaat hier om een weg voor auto's. Daar heb je meer last van dan een bus die om het halfuur langs rijdt. Nog een fijne Koningsdag vandaag!

  • Leve de Koning

   @Ga toch met OV of fiets
   Het gaat hier om een weg voor auto's. Daar heb je meer last van dan een bus die om het halfuur langs rijdt. Nog een fijne Koningsdag vandaag!


Re:ageer