Nieuws - 5 maart 2015

Cohen: inspraak studenten in Wageningen in orde

tekst:
Albert Sikkema

Job Cohen, voorzitter van de raad van toezicht van Wageningen UR, vindt dat de inspraak van de studenten op het universitaire beleid in Wageningen prima is geregeld.

‘Binnen Wageningen UR zijn studenten op alle relevante posities vertegenwoordigd op een manier die, voor zover ik kan overzien, als positief en bevredigend wordt ervaren’, meldt Cohen desgevraagd tegen Resource. ‘Zelf heb ik gezien hoe rector magnificus Martin Kropff veel werk heeft gemaakt van overleg met studenten, waardoor ook op het niveau van de raad van bestuur de opvattingen van studenten bekend zijn.’

Maar als de studenten gedachten hebben hoe de inspraak kan worden verbeterd, dan kan daar altijd over gesproken worden, aldus Cohen. ‘Intussen verheug ik mij er in dat Wageningen UR al jaren op nummer 1 staat als het gaat om de studenttevredenheid.’

Eerder vond ook de raad van bestuur, bij monde van haar woordvoerder, dat er geen behoefte is aan uitbreiding van het bestuur met een student-bestuurder.