Nieuws - 1 januari 1970

Clustering leidt tot onrust

Het plan van de directieraad van de Social Sciences Group om leerstoelgroepen te clusteren om zo meer samen te werken, heeft bij de secretariaten tot onrust geleid. Zij zien geen voordelen en vrezen een echte samenvoeging van leerstoelgroepen, met minder afwisseling in werk en verzwaring van het takenpakket.

Onlangs is binnen het departement Maatschappijwetenschappen een ‘pilot beheersmatige clustering’ gestart. Vier leerstoelgroepen gaan gestructureerd samenwerken om vervanging bij ziekte en vakantie makkelijker kunnen regelen. Ook moeten ze expertises van elkaar gaan leren. De directie verwacht dat de secretariaten op deze manier meer beheersmatige taken van het wetenschappelijk personeel kunnen overnemen.
Volgens initiatiefnemer en directeur bedrijfsvoering van de Social Sciences Group dr Jan Blom zullen de gevolgen voor de betrokken secretaresses niet zo groot zijn. ‘Het personeel blijft zitten waar het zit. We willen alleen meer gestructureerd overleggen en kijken of we van elkaar kunnen leren. Het gaat om vrij eenvoudige dingen.’ Wel wil hij deskundige begeleiding van buitenaf inschakelen om het proces te begeleiden.
De medewerkers van de secretariaten vrezen dat de plannen een stap zijn in de richting van een samenvoeging van leerstoelgroepen en afbreuk doen aan de afwisseling in het werk. In een gezamenlijke brief aan de directie spreken ze van onrust op de werkvloer en uiten ze hun zorgen over de verzwaring van het takenpakket. De onderlinge samenwerking is volgens hen 'prima' en vervanging wordt al onderling geregeld.
Blom wil de pilot echter doorzetten en zegt er geen verborgen agenda op na te houden. ‘Ik ben niet van plan op slinkse wijze iets door te voeren. Als ik iets wil veranderen, zeg ik dat gewoon.’ / JH