Nieuws - 1 januari 1970

Clustering bioboeren geen wondermiddel

Als biologische landbouwbedrijven regionaal samenwerken, kunnen ze meer verkopen. Toch mogen van die clustering ook weer geen wonderen worden verwacht.

Dat blijkt uit een studie van het LEI, de Animal Sciences Group en het Praktijkonderzoek Plant en Omgeving. Boeren uit dezelfde streek kunnen bijvoorbeeld samen afspraken maken over het soort product dat ze produceren, en samen de planning en logistiek van de afzet doen. Daardoor kunnen ze een breder assortiment streekproducten verkopen in een boerderijwinkel, of een breder assortiment aanbieden aan de groothandel. Dat laatste deed bijvoorbeeld de Biologische Producenten Vereniging Achterhoek, zegt projectleider ir Rob Stokkers van het LEI. Ook kan samenwerking in bijvoorbeeld de fokkerij of de inkoop van grondstoffen leiden tot een lagere kostprijs, en dus goedkopere biologische producten.
De overheid kan bijdragen aan die clustering van bedrijven door bij bestemmingsplannen en hinderwetvergunningen rekening te houden met samenwerking. Toch zal de samenwerking maar een bescheiden effect hebben, concluderen de onderzoekers. Ze verwachten niet dat de hoeveelheid biologisch areaal er sterk door zal vergroten, terwijl dat wel het doel is van de overheid. / JT