Nieuws - 1 januari 1970

Club van tien miljoen

Wageningen UR krijgt zijn eigen club van tien miljoen, een werkgroep die zich gaat bezighouden met de herverdeling van het geld dat vrijkomt door de reorganisatie van de stafafdelingen.

Rector prof. Bert Speelman zegde dit vorige week toe tijdens zijn laatste studentenraadsvergadering. Hij stapt per 1 september vervroegd op.
De studentenraad had gevraagd om een dergelijke werkgroep die toeziet op de wijze waarop de geplande tien miljoen euro aan bezuinigingen wordt besteed aan onderzoeks- en onderwijsactiviteiten. In september zullen de samenstelling en werkwijze van de werkgroep bekend worden gemaakt. / JH