Nieuws - 14 december 2006

‘Cisgenese is gewoon gentechnologie’

Goedbedoeld maar contra-productief. Dat vindt een groep kritische plantenwetenschappers van het Wageningse voorstel om cisgene planten te laten vallen in de categorie reguliere gewassen, en niet meer te zien als transgene gewassen. ‘Cisgenese is en blijft biotechnologie’, zegt prof. Paul Struik van de leerstoelgroep Gewas- en onkruidecologie.

Struik is co-auteur van een opiniebijdrage in Nature Biotechnology die is bedoeld als reactie op de ideeën van Wageningse kopstukken als Evert Jacobsen en Henk Schouten over cisgene planten. Dat zijn planten die via biotechnologie nieuwe genen hebben gekregen die niet van een andere soort afkomstig zijn, maar van de plantensoort zelf.
‘Volgens de voorstanders van cisgenese hoeven de restricties die er zijn voor transgene gewassen niet te gelden voor cisgene planten’, zegt Struik. ‘Maar daarbij gaan ze voorbij aan het gegeven dat cisgene planten ontstaan in processen die niet wezenlijk verschillen van de processen waarin transgene planten ontstaan.’
Ook het knutselen met soorteigen genen kan gevaren opleveren, zegt Struik. ‘Door het inbrengen van zo’n gen kun je de expressie van andere genen veranderen. In theorie is het bijvoorbeeld mogelijk dat zo’n cisgene plant een natuurlijk toxine in verhoogde mate gaat aanmaken. Net als bij transgenese is ook bij cisgenese niet te voorspellen wat het uiteindelijke effect van de ingreep zal zijn.’
Struik vindt de poging van zijn Wageningse collega’s om cisgenese geaccepteerd te krijgen ‘nobel’. De manier waarop ze dat proberen te bewerkstelligen vindt Struik echter ‘te kort door de bocht’. ‘Wij denken dat lang niet alle consumenten cisgene producten beschouwen als reguliere producten. Ga je die twee groepen planten toch aan elkaar gelijkstellen, dan ontneem je een waarschijnlijk aanzienlijke groep consumenten hun keuzevrijheid. Zij zullen niet meer op het label kunnen zien of hun product cisgeen is of niet. Daarom vinden wij dat, als je acceptatie voor cisgene gewassen wilt, je die moet gaan bestempelen als een aparte categorie. Consumenten kunnen dan kiezen tussen regulier, cisgeen of transgeen.’