Nieuws - 3 januari 2017

Circulaire economie verbindt mensen

tekst:
Albert Sikkema

Hoe komen we tot een circulaire economie? Dan moeten we niet alleen kringlopen sluiten, maar ook mensen verbinden, stelt consumptiesocioloog Hans Dagevos. Hij neemt deel aan het Agrodebat van Wageningen Economic Research op 12 januari.

<foto: www.praedium.eu>

Bij circulaire economie denken mensen vooral aan het sluiten van kringlopen, het hergebruik van grondstoffen en producten om de milieubelasting te verminderen. In die zin is het vooral een milieutechnische en logistieke opgave. Maar de circulaire economie heeft ook een sociaaleconomische invulling nodig, betoogt Dagevos in het online agrodebat op https://weblog.wur.nl/agrodebat. Die moet ook mensen en mindsets verbinden en breken met de beweging waarbij de afstand tussen producent en consument groeit, stelt hij. Je krijgt geen circulaire economie met de complexe en mondiale agrofoodketens die zowel ondoorzichtig als onnavolgbaar zijn, poneert Dagevos. Een circulaire economie vergt juist ‘ketensluiting’ in de vorm van contact, verbinding en directe kritiek tussen producenten en consumenten.

Cement
Niet alleen geld en goederen vormen het cement van de circulaire economie, maar ook inspraak, invloed en interesse, redeneert Dagevos. Hij noemt als voorbeeld de Herenboerderij in Boxtel, waar honderd gezinnen met een investering van tweeduizend euro mede-eigenaar werden van een gemengde kleinschalige boerderij. De boer is in dienst van de coöperatie, die wordt gerund voor rekening en risico van de deelnemende herenboeren. Die hoeven niet te werken op de boerderij, maar krijgen tegen marktconforme prijzen vlees, eieren, aardappels en groenten van het bedrijf. Ze zijn ‘prosument’, zegt de consumptiesocioloog.

Doorbreken
Dagevos levert een bijdrage aan het Agrodebat 2017 van Wageningen Economic Research. In dat debat worden beleidsmakers bij de overheid en het bedrijfsleven uitgedaagd om oude principes te doorbreken om te groeien naar een circulaire en toekomstbestendige agrosector. Daarvoor moeten we van de gebaande paden af, is de gedachte. Zo zal een streng klimaatakkoord leiden tot een afname van de voedselzekerheid. Want als je landbouwgrond inzet voor herbebossing, stijgen de voedselprijzen. Maar doe je niets, dan stijgt de temperatuur op aarde. Om dit soort dilemma’s te doorbreken, moeten we productieketens herontwerpen, aldus de initiatiefnemers van het Agrodebat.

Agrodebat 2017, 12 januari 2017, tussen 14.00 en 19.00 uur, in Spijkenisse. Aanmelden kan hier