Nieuws - 1 januari 1970

Chrysantbloem wordt groot als je andere bloemen weghaalt

Chrysantbloem wordt groot als je andere bloemen weghaalt

Chrysantbloem wordt groot als je andere bloemen weghaalt


Als je het een chrysant beter naar de zin maakt, gaat de plant meer bloemen
produceren. De bloemen worden echter niet groter. Wil je grotere bloemen
dan zul je bloemknoppen moeten verwijderen, ontdekte dr Susana Maria Pinto
de Carvalho in haar promotieonderzoek bij de leerstoelgroep
Tuinbouwproductieketens.

,,Chrysanten waarbij we op één na alle bloemknoppen hebben verwijderd,
blijken een bloem te kunnen produceren die bijna tweeënhalf keer zwaarder
is dan een gemiddelde bloem. Geef je chrysanten in de kas meer ruimte of
meer licht, dan reageert de plant echter door meer bloemen en bloemknoppen
te produceren’’, vertelt Pinto de Carvalho.
Pinto de Carvalho onderzocht de effecten van omstandigheden in de kas op de
kwaliteit van de chrysanten. Ze wist conflicterende resultaten in de
literatuur over de invloed van verschillen tussen dag- en nachttemperatuur
op de groei te verklaren. Volgens de onderzoekster is het gewaskundig
onderzoek in het verleden vaak meer gelet op de productiehoeveelheden dan
op productkwaliteit. Nu de prijzen echter steeds meer bepaald worden door
de visuele kwaliteit streven chrysanttelers een hoge en constante
bloemkwaliteit na.
Chrysant is een kortedagplant die jaarrond in kassen wordt geteeld. De
plant is erg gevoelig voor de dagelijkse porties licht die hij ontvangt.
Een trend in de praktijk is het geven van assimilatiebelichting, waarbij de
chrysanten tijdens de wintermaanden extra belicht worden voor een betere
opbrengst. Het onderzoek van Pinto de Carvalho toont aan dat zo inderdaad
een betere productkwaliteit bereikt kan worden. Zij ontdekte bovendien dat
chrysanten die in september worden geplant veel minder bloemen produceren,
zowel in gewicht als in grootte. Wellicht is het daarom voor telers ook
verstandig om bij het herfstgewas al extra belichting in te zetten. ,,Er
moet nog wel berekend worden of het bedrijfsmatig ook rendabel is, en welke
lichtintensiteit precies gebruikt moet worden’’, aldus Pinto de Carvalho. |

G.v.M.

Susana Maria Pinto de Carvalho promoveerde op 28 mei bij prof. Olaf van
Kooten, hoogleraar Tuinbouwproductieketens.