Nieuws - 1 januari 1970

Chloorpesticiden in bodem gevaarlijker dan gedacht

Gechloreerde bestrijdingsmiddelen, giftige stoffen waarvan wordt gedacht dat ze sterk aan de bodem gebonden zijn, spoelen vrij gemakkelijk uit naar het water, en zo de voedselketen in.
Dat blijkt uit experimenten van de sectie Milieutechnologie van Wageningen Universiteit.

Met name bij hevige regenval of overstromingen moet er ernstig rekening mee gehouden worden dat giftige chloorverbindingen in het water en vervolgens in de voedselketen terechtkomen, menen onderzoeksleider dr Tim Grotenhuis en zijn collega's. ,,En het probleem is de concentratie van de stoffen steeds hoger wordt naarmate ze hoger in de voedselketen belanden.''
De gechloreerde bestrijdingsmiddelen maken deel uit van de zogeheten persistent organic pollutants (POP's). Een groot deel hiervan is door de VN-organisatie voor milieu (UNEP) verboden.
Grotenhuis wijst op de gevaren in zwaar geïndustrialiseerde gebieden zoals het Rotterdamse havengebied of het Ruhrgebied. In de buurt van bestrijdingsmiddelenfabrieken zitten dikwijls gechloreerde pesticiden in de bodem. De vraag is al lange tijd of deze grote industriegebieden een zogenaamde sink of source vormen voor gechloreerde bestrijdingsmiddelen. Grotenhuis en zijn collega's denken nu eerder aan een source, een bron, dan aan een sink, een ondergrondse afzetting.
Bij de experimenten zijn turbulente condities zoals bij overstromingen nagebootst, en vooral daarbij bleek sterke uitspoeling van de chloorverbindingen naar het water, van meer dan negentig procent. Deze condities zijn niet zo onrealistisch; bestrijdingsmiddelen en andere toxische stoffen komen veel voor in de bodem langs rivieren, in de uiterwaarden, of van andere laaggelegen gebieden die soms veel water te verwerken krijgen. | H.B.