Nieuws - 1 januari 1970

Chinezen halen taaltest alsnog

Chinezen halen taaltest alsnog

Chinezen halen taaltest alsnog


Een groot deel van de Chinese studenten die in juli de Engelse taaltest
niet haalde, is vorige week alsnog geslaagd. Haalden voor de eerste toets
slechts 24 van de 89 studenten een krappe voldoende, voor de herkansing
slaagden 50 van de resterende 65 studenten.

Nadat de studenten massaal gezakt waren voor hun taaltoets heeft de Chinese
Agricultural University (CAU) een stoomcursus Engels verzorgd voor de
studenten. Die hebben nu na twee maanden blokken wel massaal een voldoende
gehaald voor de Internationale IELTS test.
Van de 89 studenten die het gezamenlijke programma van de CAU en Wageningen
Universiteit volgen worden er daarmee 74 toegelaten tot het Wageningse deel
van de BSc-opleiding. De 24 die in een keer slaagden voor de taaltoets
arriveren de komende week. Wanneer de 50 studenten uit de herkansing naar
Wageningen zullen komen is niet duidelijk. De immigratie- en
naturalisatiedienst heeft een achterstand bij het verlenen van
verblijfsvergunningen. Op dit moment duurt het acht weken voordat de
vergunning wordt verleend. | K.V.