Wetenschap - 5 april 2016

Chinese rivieren vol met meststoffen uit veehouderij

tekst:
Albert Sikkema
1

De Chinese rivieren bevatten alarmerende hoeveelheden stikstof en fosfaat als gevolg van het Chinese landbouwbeleid. Dat concludeert promovendus Maryna Strokal van Milieusysteemanalyse samen met Chinese en Wageningse onderzoekers.

Veranderingen in de Chinese landbouw hebben de afgelopen decennia geleid tot een veehouderij die is losgekoppeld van de akkerbouw, constateren de onderzoekers. Daardoor wordt de mest uit de veehouderij vaak niet gebruikt om de bodemvruchtbaarheid in de akkerbouw te verbeteren. In 2000 werd tussen de 30 en 70 procent van de dierlijke mest geloosd in rivieren, stelt Strokal vast, terwijl dit in 1970 nog maar 5 procent was. Bovendien verdubbelde de Chinese veestapel in die dertig jaar.

Het gevolg van deze landbouwontwikkeling is dat de concentratie stikstof en fosfaat in de Chinese rivieren in dertig jaar tijd met een factor 2 tot 45 is verhoogd. Hoewel de bezorgdheid over deze milieuvervuiling in China groeit, kan de directe lozing van mest in de rivieren de komende jaren verder toenemen, waarschuwt Strokal. Ze adviseert de Chinese overheden om snel actie te ondernemen om meer mest uit de veehouderij te recyclen in de tuin- en akkerbouw.

Strokal schreef het artikel in Environmental Research Letters samen met Chinese onderzoekers van Peking University en de Chinese Academie van Wetenschappen en de mestdeskundigen Oene Oenema en Gerard Velthof van Alterra.

Re:acties 1

 • Benny D

  Het tempo waaraan we de wereld om zeep helpen gaat nu enorm rap vroeg of laat gaat er iets verkeerd dat een reactie op reactie zal geven de natuur zal zichzelf uitschakelen wetende dat het zichzelf wel zal herstellen dit nadat de vervuiler ( wij dus ) reeds lang zal uitgestorven zijn ..

  Reageer

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 2

 • Ida Krogsgaard Svendsen

  WOW, actions are rely needed. I am thinking the problem will be partly solved it the government will transport the manure from the farms to the arable farmland where it is needed. I do not think we can blame the farmers, who probably do not have the money to transport the manure and for this reason the only option is to dump it in a river.

 • Chris Aru

  The best way forward would be to recycle manure from the livestock on land, use it to increase crop yields and fodder for animals. This will avoid eutrophication in the water bodies and therefore make the water cleaner that it is today.


Re:ageer