Nieuws - 1 januari 1970

Chinese Studenten willen meer begeleiding en betere voorbereiding

De resultaten van Chinese BSc-studenten die voor de tweede periode in Nederland aankwamen, vallen tegen. De studenten willen meer begeleiding en een betere voorbereiding op wat hen in Wageningen te wachten staat. In samenspraak met de betrokken studenten worden manieren bedacht om de achterstand zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

,,De resultaten van de Chinese deelnemers in het vak waren lager dan die van de Nederlandse studenten'', aldus dr Rik Beeftink, die dit jaar Inleiding proceskunde gaf aan tweedejaars Biotechnologie. Dr Theo Lexmond, studiebegeleider Milieukunde, is heeft zich geërgerd aan de snelle veroordeling in het Wb van de groep Chinezen die hier nog maar net een paar weken was. ,,Je kan niet verwachten dat mensen die hier vanuit zo'n ander cultuur binnenstromen, meteen goed presteren'', aldus Lexmond. ,,Daarom ga ik nu ook niks zeggen over die groep.'' Hij wil wel kwijt dat de Chinese studenten die in oktober 2003 in Wageningen waren aangekomen het niet goed hebben gedaan bij de examens. ,,Eén student doet het heel goed en slaagde in een keer voor alle vakken, en een deel van de studenten heeft een aantal vakken net niet gehaald maar slaagt met een beetje moeite wel in de tweede keer. Er zijn er ook bij die hele lage cijfers hadden of simpelweg niet kwamen opdagen tijdens het examen. Kennelijk hebben ze toch meer tijd nodig om te wennen.''

Experiment
Si Wang stroomde in tweede periode in in de BSc-opleiding Food science. In de tweede periode had hij naar eigen zeggen onvoldoende tijd om te studeren. ,,We besteden veel tijd aan het krijgen van geld bij de bank, koken, enzovoorts. Het is geen probleem, maar de dingen kosten ons meer tijd dan in China. Daarnaast zijn alle dingen eerst moeilijk voordat ze makkelijk zijn. Nu hebben we ons aan de nieuwe levensstijl aangepast. Deze periode besteden we meer tijd aan onze studie. Ik hoop dat we het goed gaan doen in deze periode. Maar ik moet toegeven dat de studie moeilijk is. Daarom hebben we extra hulp van de universiteit nodig. Aan het begin van de periode hebben we een kort college nodig over het vak om te weten te komen wat de belangrijke delen van de reader of het boek zijn en wat belangrijke sleutelwoorden zijn.''
MSc-student Sanwen Huang is het met Wang eens. ,,Ik denk dat de lage scores meerdere oorzaken hebben: Sars, fouten in de CAU-opleiding, late aankomst van de studenten door problemen met de visa en het onderwijssysteem van Wageningen Universiteit dat nog geoptimaliseerd moet worden. De universiteit moet deze studenten helpen. Laat ze niet het proefdier worden van het wrede CAU-WU experiment.''
,,Als er nog extra menskracht nodig is om de studenten te ondersteunen dan regelen we dat.'' zegt drs Paul Deneer, stafdirecteur Onderwijs en studentenaangelegenheden. Lexmond geeft aan dat er, naar aanleiding van evaluaties met de studenten en docenten, gekeken gaat worden naar mogelijkheden om de vertraging van de studenten zoveel mogelijk te beperken. Een van de knelpunten is volgens Lexmond de Engelse taalvaardigheid. ,,Hoewel de studenten allemaal voldoende scoorden op de IELTS-toets, blijken veel studenten het Engels toch minder te beheersen dan de Chinese studenten die hier in de MSc instromen. De zaken die getoetst worden zijn wellicht niet de zaken die nodig zijn voor de studie. Een ander knelpunt is dat de studenten veel vaktermen niet in het Engels kennen. We hadden met de docenten in China afgesproken Engelstalige boeken te gebruiken, maar dat is kennelijk niet altijd gebeurd. Door de tijdelijke sluiting van de universiteit is deze groep tamelijk gehandicapt. Nederlandse studenten worden op hun middelbare school al getraind in zaken als groepswerk. In China ligt dit anders. De studenten zijn niet gewend aan intensieve werkvormen.''

Tentaminering
Deneer geeft aan dat er veel wordt gesproken met de betrokken studenten om de oorzaken van de lage slagingspercentages te achterhalen. ,,Uit deze gesprekken komt dat studenten niet alleen moeite hebben met de taal en de intensieve werkvormen maar ook met de manier van tentaminering. De studenten zijn vaak gewend om te reproduceren. Hier gaat het meer om de verbanden te leggen. Om de taalvaardigheid van de studenten te verbeteren raden we ze aan om de cursussen te volgen. Met de Chinese projectleiders gaan we bespreken wat we gaan doen om de volgende groep beter voor te bereiden.''
Het gaat volgens Deneer beter In China dan vorig jaar. ,,Allereerst is er dit jaar geen Sars, daarnaast zijn er twee Amerikaanse docenten gearriveerd die de studenten Engels geven. We hebben contact met ze gehad en ze zijn zelf aardig enthousiast over de taalvaardigheid van de groep. Zij verwachten minder problemen dan dit jaar.’’ Deneer denkt niet dat het nodig is om de hele opleiding in China in het Engels te geven. ,,Wel moeten een aantal onderdelen en lesboeken in het Engels zijn. We gaan ook kijken naar de mogelijkheden om al in China wat groepswerk in het programma op te nemen.''
Volgend jaar krijgt de groep volgens Deneer meer tijd om te acclimatiseren. ,,De studenten die hier nu zijn, kwamen pas tijdens het studiejaar aan. Nu zullen ze hier allemaal rond half augustus zijn. Tussen de introductie en de colleges zullen we een week inlassen waarin we de studenten nog wat extra dingen gaan leren, zoals veiligheidsinstructies en practicatraining.'' |
G.v.H.