Nieuws - 3 december 2009

China verspilt investeringen in duurzame technologie

tekst:
Joris Tielens

Chineze investeringen in duurzame energie leveren meer op als China kiest voor marktwerking en een ministerie van energie. Dat stelt een Chinese beleidsonderzoeker.

windmolens_in_Xinjiang.jpg
In Kopenhagen zal de Chinese leider Hu Jintao aankondigen dat China in 2020 tenminste 40 procent minder CO 2 wil uitstoten per eenheid van het bruto nationaal product dan in 2005. Nu draait China nog vooral op kolen en olie, maar het land investeert de laatste jaren fors in duurzame energie, zoals windmolens, zonnepanelen en biobrandstoffen. In 2007 investeerde China al negen miljard euro, alleen Duitsland investeerde toen meer. Het Chinese politbureau wil nu nog veel meer investeren, tot 2020 tweehonderd miljard euro. ‘China wordt zeker voorloper op het gebied van vernieuwbare energie’, concludeert Jingyi Han. Hij zal op 8 december promoveren bij Arthur Mol, hoogleraar milieubeleid. ‘Maar het kan aanmerkelijk sneller als China het huidige beleid aanpast, stelt Han.
 
Windmolens
China zou daartoe de marktwerking moeten loslaten op de toepassing van windmolens en biogasinstallaties. Die worden nu door de nationale of locale overheid geplaatst en beheerd. ‘Prijzen voor energie worden bepaald door de overheid, niet door de markt. Het zou beter zijn als competitie geaccepteerd wordt, en er net als in het westen een semibeschermde markt gecreëerd wordt. De overheid kan daarin wel subsidies geven, wat nodig is zolang de technologie nog niet concurrerend is met fossiele brandstoffen.’ Zo’n markt zou efficiënter werken, en dus meer duurzame energie voor hetzelfde geld opleveren.
 
Concurreren
Ook stelt Han voor om meer te investeren in onderzoek naar duurzame technologieën. Nu gaat het meeste geld naar infrastructuur, bijvoorbeeld die windmolens. Meer onderzoek zou de technieken sneller concurrerend maken.
Tot slot denkt Han dat de oprichting van een ministerie van energie in China tot snellere doorbraken zou leiden. ‘Autoriteit is belangrijk in China. Zolang het onderwerp energie niet de status heeft van een eigen ministerie, blijft het ondergeschikt aan andere belangen. En alleen één ministerie van energie kan de huidige fragmentatie van beleid tegen gaan.’