Nieuws - 1 januari 1970

China niet gebaat bij schaalvergroting

China probeert de veehouderij duurzamer te maken. De eerste stappen in deze richting zijn gezet met hulp van Wageningen UR.

In samenwerking met de landbouwuniversiteiten in Beijing, Nanjing en Henan, hebben de Animal Sciences Groep en het IAC de bestaande melkveehouderij systemen in China in kaart gebracht. Tevens is onderzocht hoe de melkveehouderij in het land kan worden gemoderniseerd.
Dr Hans Schiere van IAC: ‘De veehouderij in China blijkt een afspiegeling van de veehouderij in de hele wereld. Er zijn uitgebreide gebieden met herders die er alles aan moeten doen om hun hoofd boven water te houden op de steppes en in berggebieden waar traditionele culturen onder druk staan. Maar er is ook een snel groeiende tak van gespecialiseerde bedrijven, zeer grootschalig en geavanceerd. Systemen die doen denken aan Texas en Californië. Overbegrazing en ook problemen met dierenwelzijn waaronder ziektes als Sars en Influenza zijn een probleem.’
De Wageningse onderzoekers geven de Chinezen ondermeer het advies om niet meer het accent te leggen op een hoge productie per koe. ‘Er moet anders gekeken worden naar de efficiëntie van veehouderijsystemen’, zegt Schiere. ‘In plaats van vooral te kijken naar de productie van melk, zal er meer aandacht moeten komen voor het efficiënt gebruik van resources zoals water en fossiele energie, want op deze grondstoffen komt steeds grotere druk te staan in China. En bigger is better heeft duidelijk een keerzijde.’
De Wageningers hebben verder universitaire onderzoekers en studenten opgeleid in het vak farming systems research, en adviezen gegeven op het gebied van technologieontwikkeling op bedrijfs- en regionaal niveau. De komende jaren wordt de samenwerking met de Chinese veehouderijonderzoekers geïntensiveerd. In het najaar wordt er bijvoorbeeld een training gegeven over diverse issues in de veehouderij zoals mineralen overschotten, ketenkwaliteit, en grondstoffengebruik. / HB