Nieuws - 19 februari 2018

China massaal aan de melk, wat zijn de gevolgen voor het milieu?

tekst:
Albert Sikkema

De Chinezen gaan de komende dertig jaar drie keer zoveel melk drinken als nu, is de verwachting. Dat heeft grote gevolgen voor het milieu en het landgebruik in China en daarbuiten. Alleen een moderne en efficiënte Chinese melkveehouderij kan de klimaat-impact beperken, blijkt uit onderzoek.

©Shutterstock

De melkconsumptie in China blijft de komende jaren toenemen. In 2050 drinken de Chinezen vermoedelijk drie keer zoveel melk als nu. Wie gaat die melk produceren en wat zijn daarvan de milieugevolgen? Een internationaal onderzoeksteam, met onder anderen WUR-medewerker Gerard Velthof, schetst enkele scenario’s.

Veevoer
Als China de groeiende vraag naar melk zelf wil produceren met dezelfde productiemethoden, moet het land veel extra veevoer invoeren, schetsen de onderzoekers. De import van veevoer zal verviervoudigen en daarmee verdubbelt de uitstoot van broeikasgassen in China. Als China 75 procent van de extra melkvraag produceert en 25 procent importeert uit andere landen, dan is er wereldwijd 30 procent meer grond nodig voor veevoer en stijgt de mondiale uitstoot van broeikasgassen met 35 procent. En als alle extra melk elders wordt geproduceerd, dan is alleen al in Europa 40 procent extra land nodig – land dat er niet is. ‘Dit zijn geen realistische scenario’s’, zegt Gerard Velthof van Wageningen Environmental Research.

Efficiënt
Er is maar één scenario dat de nadelige effecten op het landgebruik en milieu beperkt, constateren de onderzoekers. In dat scenario zorgt China ervoor dat de melkproductie in eigen land net zo efficiënt wordt als in hoogproductieve landen als Nederland en Nieuw-Zeeland. Als China de melkveehouderij moderniseert en investeert in milieutechnologie op de bedrijven, dan daalt de uitstoot van broeikasgassen met zo’n 10 procent en is er 30 procent minder land nodig om de benodigde melkproductie te halen.

Nadelen
Ook dit moderniserings-scenario heeft nadelen, het leidt ertoe dat de emissies van broeikasgassen en stikstof uit de melkveesector wereldwijd stijgen met zo’n 20 a 25 procent. De voorspelde toename van de melkvraag in China heeft hoe dan ook grote gevolgen, zegt Velthof, maar een moderne efficiënte melkveehouderij in China leidt tot de minste nadelen voor milieu en landgebruik.

Velthof voerde de studie uit met onderzoekers uit China, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Het onderzoek werd geleid door de in Wageningen gepromoveerde hoogleraar Lin Ma van de Chinese Academy of Science. Ook hoogleraar Fusuo Zhang van de China Agricultural University, die binnenkort een eredoctoraat krijgt in Wageningen, deed mee aan dit onderzoek.