Organisatie - 24 april 2014

China Town, Wageningen

tekst:
Roelof Kleis
1

Chinezen domineren het beeld van de buiten­landse student in Wageningen. Hun aantal op de campus is in vijf jaar tijd verdrievoudigd. Er zijn masters waar bijna de helft van de studenten Chinees is. De cijfers op een rijtje.

Wie een paar jaar niet op de campus is geweest, zal het meteen opvallen. Wat zijn hier veel Chinezen! Dat lijkt niet alleen zo, het is ook zo. Blijkt uit een duik in de cijfertjes. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In Wageningen studeren en werken 536 Chinese studenten en promovendi. Om precies te zijn: 385 masters, 148 promovendi en 3 bachelors. Daarmee staat China eenzaam aan kop als land van herkomst van onze buitenlanders.
Maar absolute aantallen zeggen niet alles. Veelzeggender is de groei, die een paar jaar geleden explosief was en nu zo’n 15 procent per jaar bedraagt. Eén op de tien masterstudenten is Chinees. Een kwart van alle buitenlandse masters is Chinees. Met name in sommige masters begint dat enigszins verontrustende vormen aan te nemen. Bij Food Safety is de helft van het aantal studenten Chinees. Bij Food Technology en Food Quality Management komt een derde van de studenten uit China. Die overheersing van één buitenlandse nationaliteit baart zelfs zorgen. Een speciale werkgroep (The International Classroom) bekijkt of het nodig is om maatregelen te nemen.
Mede-verantwoordelijk voor de werving van buitenlandse studenten is Rien Bor. Hij houdt er een zelfbedacht en –ontwikkeld wereldwijd netwerk van 25 vertegenwoordigers op na. Alumni die na terugkeer naar hun land van herkomst de Wageningen-promotie voor hun rekening nemen, tegen een vergoeding. Zij geven voorlichting over Wageningen, doen presentaties op onderwijsbeurzen en  zijn aanspreekpunt voor geïnteresseerde kandidaten. Bor’s systeem is uniek voor ons land en levert Wageningen geen windeieren op. De teller van het aantal Chinese vooraanmeldingen voor het komende studiejaar staat op dit moment al weer op 486. ‘Ik verwacht op zo’n 600 uit te komen. Daarvan zullen er ongeveer 200 uiteindelijk hier gaan studeren.’  


ontwikkeling.jpg

De drukte in Wageningen staat niet op zichzelf. Chinezen studeren massaal in den vreemde. Volgens cijfers van het Nuffic studeerden in 2011 in totaal 645.000 Chinezen aan buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs. Dat was zestig procent meer dan vijf jaar daarvoor. De meeste Chinezen studeren in de VS en de naburige landen  Japan en Australië. In Europa studeerden dat jaar zo’n 149.000 Chinezen, waarvan de meesten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Nederland is wereldwijd en Europees gezien maar een kleine speler. In het afgelopen studiejaar studeerden  volgens cijfers van het Nuffic 6910 Chinezen in ons land, waarvan 2395 in het wetenschappelijk onderwijs. Delft trekt de meeste studenten, op de voet gevolgd door Wageningen, Tilburg en Rotterdam. Relatief gezien studeren de meeste Chinezen evenwel in Wageningen.  
Veel van hen kiezen voor een voedingsmaster. Daar zit volgens Bor geen overheidsstrategie achter. ‘Voedselveiligheid en voedselzekerheid zijn een groot probleem in China’, zegt Bor.
‘Studenten zien dat ook. Dat bepaalt die voorkeur voor voeding en milieu. Maar ik denk niet dat dat typisch Chinees is. Die voorkeur zie je ook in andere landen met soortgelijke problematiek.’

Duur

China heeft zelf zo’n 75 landbouwuniversiteiten. Een vijftal daarvan opereert op nationaal niveau. Wageningen heeft met drie Chinese universiteiten vriendschappelijke betrekkingen: de China Agricultural University (CAU, Beijing), Nanjing Agricultural University (NAU) en de Northwest A&F University (Yangling). Veruit de meeste Chinese studenten in Wageningen komen van de oostkust, het welgestelde deel van het land. Chinese masters studeren in het buitenland op eigen kosten. Twee jaar studeren in Wageningen kost al gauw 50.000 euro. 


Bronnen:

Internationalisering in beeld, 2013 (Nuffic)
Education Monitor 13/14 (Wageningen UR)

Quality & Strategicv Information (Corporate ER&I, Wageningen UR)

Re:acties 1

 • Roelof Kleis

  correctie: bij de berekening van de percentages eerstejaars Chinese studenten in de diverse masters zijn de Nederlandse doorstromers uit de bachelorfase over het hoofd gezien. De percentages vallen daardoor lager uit, maar het beeld blijft hetzelfde. Sterker nog: de nieuwe top drie van masterstudies met de meeste eerstejaars uit China (per oktober 2013) bestaat volledig uit Food:
  1. Food Safety 41% (20 van 49)
  2. food quality 29% (10 van 34)
  3. Food Technology 23% (40 van 172).

  Reageer

resource_wageningenur_nl_forum_reactions_wrapper for object 42 of type wm_language nl_gx_webmanager_cms_core_implementation_languageimpl 4

 • Roelof Kleis

  error: The calculations of the percentages of first-year students from China in the various Master's programmes failed to include the Dutch students who had completed their Bachelor's The numbers should be smaller but the general picture remaines the same. In fact, the new top three Master's programmes with the most Chinese first-years (as at October 2013) all concern Food:
  1. Food Safety 41% (20 of the 49)
  2. Food Quality 29% (10 of the 34)
  3. Food Technology 23% (40 of the 172).

 • Yinghua Xiao

  "Chinese who go abroad for their Master’s have to pay for their own costs. Two years spent studying in Wageningen can easily cost 50,000 euros"

  Seriously? Chinese students and parents do not only keep eyes on Netherlands or Europe. The similar MSc programs (or called professional masters in some countries) definitely cost much more: tuition fee only, at UC Davis, a public university, US$36,780; at Connell U., private and public, US$47,050. If Wageningen U. can be considered as one of the world-class (life science) universities, what a good bargain Wageningen is!

 • Ralf Hartemink

  Being responsible for three Food programmes, each with high Chinese student numbers; I am not worrying. As long as there is not one very dominant group (whether Chinese, Dutch, Greek or whatever) I am not worried.

  Yes, we see an increase in Chinese students, but also in others, so the % of Chinese (or Dutch) is not too dominant.

 • Yinghua Xiao

  This article sounds objective, listing such numbers from relatively solid sources. However, missing two of the most important ones makes this piece of text misleading and discriminatory:

  1) The Tuition fee for non-EU citizens applying most of Chinese students studying in Wageningen (€14,875.- /year http://www.wageningenur.nl/en/Education-Programmes/prospective-master-students/Show-SSC/Tuition-Fees-20142015.htm)

  2) Percentage of self-funded Chinese students (Unknown, maybe available from Financial department of WU, but according to my expression, majority)

  So admit and appreciate, whoever you are, that Chinese students are the “cash cows” of Wageningen University, for each new building, for each new and fancy equipment, for each staff.

  “The numbers on some Master’s programmes are rising to somewhat worrying levels.” The author indicated. But in the following text and figure, no explanation about what worry exactly is and who has this worry. As far as I understand, the author worries about the high percentages in a few MSc programs. ??? Should I worry about high percentages of Korean and African students in Beijing Culture and Language University?


Re:ageer