Nieuws - 24 april 2014

China Town, Wageningen

tekst:
Roelof Kleis

Chinezen domineren het beeld van de buiten­landse student in Wageningen. Hun aantal op de campus is in vijf jaar tijd verdrievoudigd. Er zijn masters waar bijna de helft van de studenten Chinees is. De cijfers op een rijtje.

Wie een paar jaar niet op de campus is geweest, zal het meteen opvallen. Wat zijn hier veel Chinezen! Dat lijkt niet alleen zo, het is ook zo. Blijkt uit een duik in de cijfertjes. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. In Wageningen studeren en werken 536 Chinese studenten en promovendi. Om precies te zijn: 385 masters, 148 promovendi en 3 bachelors. Daarmee staat China eenzaam aan kop als land van herkomst van onze buitenlanders.
Maar absolute aantallen zeggen niet alles. Veelzeggender is de groei, die een paar jaar geleden explosief was en nu zo’n 15 procent per jaar bedraagt. Eén op de tien masterstudenten is Chinees. Een kwart van alle buitenlandse masters is Chinees. Met name in sommige masters begint dat enigszins verontrustende vormen aan te nemen. Bij Food Safety is de helft van het aantal studenten Chinees. Bij Food Technology en Food Quality Management komt een derde van de studenten uit China. Die overheersing van één buitenlandse nationaliteit baart zelfs zorgen. Een speciale werkgroep (The International Classroom) bekijkt of het nodig is om maatregelen te nemen.
Mede-verantwoordelijk voor de werving van buitenlandse studenten is Rien Bor. Hij houdt er een zelfbedacht en –ontwikkeld wereldwijd netwerk van 25 vertegenwoordigers op na. Alumni die na terugkeer naar hun land van herkomst de Wageningen-promotie voor hun rekening nemen, tegen een vergoeding. Zij geven voorlichting over Wageningen, doen presentaties op onderwijsbeurzen en  zijn aanspreekpunt voor geïnteresseerde kandidaten. Bor’s systeem is uniek voor ons land en levert Wageningen geen windeieren op. De teller van het aantal Chinese vooraanmeldingen voor het komende studiejaar staat op dit moment al weer op 486. ‘Ik verwacht op zo’n 600 uit te komen. Daarvan zullen er ongeveer 200 uiteindelijk hier gaan studeren.’  


ontwikkeling.jpg

De drukte in Wageningen staat niet op zichzelf. Chinezen studeren massaal in den vreemde. Volgens cijfers van het Nuffic studeerden in 2011 in totaal 645.000 Chinezen aan buitenlandse instellingen voor hoger onderwijs. Dat was zestig procent meer dan vijf jaar daarvoor. De meeste Chinezen studeren in de VS en de naburige landen  Japan en Australië. In Europa studeerden dat jaar zo’n 149.000 Chinezen, waarvan de meesten in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland.

Nederland is wereldwijd en Europees gezien maar een kleine speler. In het afgelopen studiejaar studeerden  volgens cijfers van het Nuffic 6910 Chinezen in ons land, waarvan 2395 in het wetenschappelijk onderwijs. Delft trekt de meeste studenten, op de voet gevolgd door Wageningen, Tilburg en Rotterdam. Relatief gezien studeren de meeste Chinezen evenwel in Wageningen.  
Veel van hen kiezen voor een voedingsmaster. Daar zit volgens Bor geen overheidsstrategie achter. ‘Voedselveiligheid en voedselzekerheid zijn een groot probleem in China’, zegt Bor.
‘Studenten zien dat ook. Dat bepaalt die voorkeur voor voeding en milieu. Maar ik denk niet dat dat typisch Chinees is. Die voorkeur zie je ook in andere landen met soortgelijke problematiek.’

Duur

China heeft zelf zo’n 75 landbouwuniversiteiten. Een vijftal daarvan opereert op nationaal niveau. Wageningen heeft met drie Chinese universiteiten vriendschappelijke betrekkingen: de China Agricultural University (CAU, Beijing), Nanjing Agricultural University (NAU) en de Northwest A&F University (Yangling). Veruit de meeste Chinese studenten in Wageningen komen van de oostkust, het welgestelde deel van het land. Chinese masters studeren in het buitenland op eigen kosten. Twee jaar studeren in Wageningen kost al gauw 50.000 euro. 


Bronnen:

Internationalisering in beeld, 2013 (Nuffic)
Education Monitor 13/14 (Wageningen UR)

Quality & Strategicv Information (Corporate ER&I, Wageningen UR)