Nieuws - 7 februari 2008

Chemische luchtwasser laat geur zitten

Een chemische luchtwasser kan bijna alle ammoniak verwijderen uit varkens- en pluimveestallen. De geur blijft echter grotendeels in de lucht achter. Dat blijkt uit metingen van de Animal Sciences Group (ASG).
Het onderzoek naar een nieuw type chemische luchtwasser van Inno+ BV is gedaan in opdracht van het landbouwministerie. Het is één van de systemen waarmee veehouders ammoniak, stof en geur kunnen verwijderen uit de lucht die hun stallen verlaat. De onderzochte luchtwasser koppelt twee wassers achter elkaar die beide zeventig procent van de ammoniak wegnemen. Daarmee wordt een ammoniakreductie gerealiseerd van gemiddeld bijna 97 procent.
Het ministerie wilde graag weten in hoeverre het apparaat ook de geurhinder vermindert. In de Wet geurhinder en veehouderij die sinds vorig jaar van kracht is, zijn emissiefactoren voor geur vastgesteld. Doel is de stankoverlast voor omwonenden van veehouderijbedrijven te beperken.
De onderzochte installatie reduceert de geuremissie gemiddeld met veertig procent – tien procent boven de norm - zo blijkt uit het onderzoek. Maar er zijn uitschieters naar beneden en boven. In het slechtste geval is de geurvermindering niet meer dan tien procent. Op zijn best is de reductie 88 procent.
Bij pluimveestallen werd meer geur weggenomen dan bij varkensstallen. Onduidelijk is of dat ligt aan het type luchtwasser – dat verschilde per stal – of aan het verschil tussen kippen en varkens.
Biologische wassers ‘vangen’ meer geur uit de lucht. Dat is de reden dat in de praktijk chemische en biologische wassers worden gecombineerd.