Wetenschap - 12 januari 2018

Chemicus Cronin trapt eeuwfeest af

tekst:
Roelof Kleis
1

De honderdste verjaardag van de universiteit wordt op 9 maart afgetrapt met de Britse chemicus Lee Cronin als key-note speaker. Cronin spreekt tijdens de Dies over zijn zoektocht naar het ontstaan van leven.

© University of Glasgow

Cronin (44) is hoogleraar chemie aan de Universiteit van Glasgow, waar hij een succesvolle groep leidt die naar hem is vernoemd. De Cronin Group doet onderzoek naar het ontstaan van complexe chemische structuren in de anorganische chemie. Een van de doelen daarbij is het ontwikkelen van een anorganische biologie, leven dat niet is gebaseerd op koolstof maar op willekeurig welk dominant element dan ook.

Leven
De chemicus Cronin is op zoek naar een herdefiniëring van wat leven is. De op koolstof gebaseerde biologie zoals die op onze aarde is geëvolueerd, is volgens Cronin een speciaal geval. Hij is op zoek naar de algemene principes. Het evolutionaire principe van de ‘survival of the fittest’ is daarbij de drijvende kracht. Volgens Cronin zijn er algemene principes, die aangedreven door evolutie, altijd tot leven leiden. Hij noemt dat, met een knipoog naar Einstein, de algemene evolutietheorie.

Frankenstein
De keuze voor Cronin hangt nauw samen met het thema van het eeuwfeest (Wisdom & Wonder) en dat van de masterclasses (Unravelling Life) die tijdens de Dies worden gegeven door wetenschappers die die dag eredoctor worden. In de week na de Dies vindt de wetenschapsweek plaats die in het kader staat van de vraag wat leven precies is. Daarbij wordt ook stilgestaan bij het feit dat 200 jaar geleden de roman Frankenstein van Mary Shelley verscheen.

Cronin is een veelgevraagd spreker. Zijn voordracht in 2012 tijdens de TEDGlobal is hieronder te zien.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Re:acties 1

  • A.P.B. Uiterwijk Winkel

    Hallo,

    De algemene uitgangspunten en randvoorwaarden van de (bio)chemie van levende materie heb ik verwoord in de zes Wetten biochemie levende materie. Ik heb daar 15 jaar aan gewerkt. Die zes Wetten benoemen de fysische en chemische ruimte waarbinnen die (bio)chemie kan plaatsvinden. Die randvoorwaarden gelden heelalwijd. Zie documenten B1, B2, B3 en B4 Engels www.uiterwijkwinkel.eu . Alle leven berust op exact dezelfde biochemie als aangetroffen op Aarde. De WUR zou prof. Cronin daar op kunnen wijzen. Cronin is chemicus begrijpt helaas helemaal niets van biochemie van leven!
    Mvg. ir A.P.B. Uiterwijk Winkel

    Reageer

Re:ageer